Lehtikuva/Roni Rekomaa

25–34-vuotiaiden työttömyys jopa nousi viime vuodesta.

Talous kasvaa ja työllisyys paranee, mutta nuoret aikuiset eivät pääse kehitykseen mukaan samalla lailla kuin muut ikäluokat. Tämä näkyy sekä työllisyystilastoissa että tulonjakotilastossa.

Tilastokeskus kertoi perjantaina 18–34-vuotiaiden osuuden pienituloisista kasvaneen viime vuosina selvästi. Myös saman ikäluokan työttömyys on kaikkein korkeimmalla tasolla.

Nuorten aikuisten osuus pienituloisista nousi kolmannekseen vuoteen 2016 mennessä. Ennen finanssikriisiä 2007 noin neljännes pienituloisista oli nuoria aikuisia.

Muissa ikäluokissa pienituloisuus on laskenut tai pysynyt suunnilleen ennallaan.

Pienituloisia oli yhteensä 623 000 vuonna 2016. Se oli 11,5 prosenttia kotitalousväestöstä.

ILMOITUS

18–34-vuotiaita pienituloisia oli 196 000. Heistä 58 prosenttia oli opiskelijoita.

Kaikkiaan pienituloiset ovat aiempaa useammin opiskelijoita, työttömiä ja muita ei-työllisiä, sillä erityisesti vuoden 2010 jälkeen heidän osuutensa pienituloisista on kasvanut ja työllisten ja eläkeläisten osuus on vähentynyt.

Uusimman työllisyystilaston mukaan 15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli tammikuussa 17,7 prosenttia ja 25–34-vuotiaiden 9,8. Jälkimmäisen ikäluokan työttömyys jopa nousi viime vuodesta.

Tammikuun koko työttömyysaste oli 8,8 prosenttia.