All Over Press / REX /Mood Board

Monessa paikassa alipalkkoja ja lisät ovat maksamatta.

Liki puolet työsuojeluviranomaisten tarkastukseen joutuneista siivousalan yrityksistä maksaa työntekijöilleen alle alan vähimmäispalkan. Usein alipalkkoja maksetaan ulkomaalaiselle työntekijälle.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston mukaan pienin palkka oli viime vuonna 5 euroa tunnilta. Lisäksi yhdessä tapauksessa oli epäselvää, maksettiinko työntekijälle lainkaan palkkaa.

Rikkomuksia oli kaikkiaan 43 prosentissa tarkastetuista työpaikoista. Tavallisesti peruspalkka alitettiin jonkin verran tai työntekijä sai vain harjoittelijan palkkaa. Ilta- ja yölisien sekä sunnuntaikorvausten maksamisessa oli puutteita.

Viidessä tapauksessa kyseessä oli syrjintä työntekijän alkuperän ja/tai kansallisuuden perusteella.

Yllätysiskuissa harmaata taloutta

Suurin osa tarkastuksista tehtiin normaaleina yritystarkastuksina, mutta 60 siivoustyöpaikalle tehtiin yllätystarkastus luvattomien työntekijöiden löytämiseksi. Kohteina olivat pääkaupunkiseudun työpaikat. Yllätystarkastuksissa havaittiin rikkomuksia joka kolmannella työpaikalla.

ILMOITUS

Seitsemässä paikassa työskenteli ulkomaalainen työntekijä, jolla ei ollut työnteko-oikeutta Suomessa. Lisäksi 12 paikassa oli epäselvyyksiä työehdoissa tai niissä epäiltiin harmaata taloutta.

Tarkastaja Niina Ahonen kertoo, että pimeän työvoiman epäily heräsi esimerkiksi, jos työntekijä ei osannut nimetä työnantajaansa tai hän kertoi tulleensa auttamaan kaveria.

Jos yllätysiskuissa oli poliisi mukana, poliisi otti työnantajan ulkomaalaisrikkomuksen heti käsittelyyn.

Työsuojeluviranomaisvoimin tehdyistä iskuista ja normaaleista yritystarkastuksista poiki poliisille 13 esitutkintailmoitusta, joista kaksi oli syrjintätapausta.

Rikkomusten määrä oli Ahosen mukaan viime vuonna samaa luokkaa kuin vuonna 2016.

Eläkesaatavia 30 miljoonaa euroa

Eläketurvakeskus löysi viime vuonna kaikkiaan noin 18 600 työntekijän palkoista epäselvyyksiä. Useimmiten eläkevakuuttajalle oli ilmoitettu liian pieni palkkasumma.

Kerättäväksi tuli kaikkiaan 30 miljoonaa euroa eläkemaksuja, joista saatiin valtaosa. Osa yrityksistä oli mennyt nurin.

Eläkemaksun oikeellisuus selvitettiin kaikkiaan 9 500 työnantajalta. Virheitä löytyi 2 270 tapauksessa.

Kehityspäällikkö Markus Palomurto Eläketurvakeskuksesta sanoo, että suurimmassa osassa kyse on huolimattomuudesta, mutta yli joka kymmenennessä tapauksessa harmaasta taloudesta.

Vielä vuonna 2007 palkkoja jätettiin ilmoittamatta 25 miljoonan euron edestä. Viime vuonna summa oli 120 miljoonaa euroa.

Palomurto huomauttaa, että summat alkoivat kasvaa juuri ennen 2010-lukua, kun uudet valvontamenetelmät otettiin käyttöön.

Ensi vuoden alusta käyttöönotettava tulorekisteri vähentää Palomurron mukaan tahattomia palkkavirheitä, koska työnantajan ilmoitusmenettely yksinkertaistuu. Samalla harmaaseen talouteen päästään paremmin kiinni.

Jos epäilet harmaata taloutta

Harmaassa taloudessa käytetään työntekijää tavalla tai toisella hyväksi, usein siten, ettei tämän lakisääteisistä maksuista huolehdita.

Valvontavihjeitä pimeästä työnteosta voi antaa nimettömänä verottajalle tai tyosuojelu.fi-sivuilla.

Valtakunnalliseen työsuojelun puhelinpalveluun 0295 016 620 voi soittaa työntekijä, työnantaja tai tavallinen kansalainen. Numerosta saa neuvoja, mitä tehdä tai kehen ottaa yhteyttä.

Työnantajavelvoitteet esimerkiksi ulkomaisen tekijän osalta löytyvät tyosuojelu.fi-sivuilta kohdasta työnantajalle.

Ulkomaalainen työntekijä voi tarkistaa oikeutensa eri kielillä työsuojelu.fi-sivuilta kohdasta oppaat.