All Over Press/Bernhard Classen

Horisontti

Googlella on ainutlaatuinen asema internetissä. Googlen hakuindeksi kattaa noin 50 miljardia sivua, kun sen pahimpien kilpailijoiden Verizonin Yahoon ja Microsoftin Bingin indeksit kattavat noin 10 miljardia sivua.

Koska saman asian mainitsevia sivuja on valtavasti, tulosten järjestys on aivan ratkaisevaa tiedon etsinnässä. Vuonna 1996 toimintansa aloittaneen Googlen järjestämistapa perustui eräänlaiseen äänestämiseen: tulokseksi saatu nettisivu oli sitä ylempänä listassa, mitä useammalta muulta sivulta oli linkki tähän sivuun.

Googlen takana seisoivat alusta lähtien USA:n sotilaspiirit.

Linkkejä sivuilleen laittavia ihmisiä oli suuri määrä, he olivat erilaisia ja toimivat pitkälti toisistaan riippumatta. Siksi sivujärjestysäänestyksessä tyhmyys ei tiivistynyt vaan ”viisaiden päiden yhteen paneminen” saattoi tuottaa yllättävän hyviä tuloksia. Niinpä James Surowiecki hehkutti Googlea vuonna 2004 ilmestyneessä menestyskirjassaan The Wisdom of Crowds (Joukkojen viisaus).

Rajoitettua, eri maiden lainsäädännön vaatimaa poliittista sensuuria Google on harjoittanut pitkään. Kuitenkin näihin vuosiin saakka Googlella on tutkimusten mukaan saanut useimmissa maissa poliittisesti kiistanalaisistakin kysymyksistä monipuolisia hakutuloksia.

Viime aikoina hakutulosten poliittinen sensuuri on kuitenkin muuttunut yleismaailmalliseksi. Tästä kertovat Googlen johtajan Eric Schmidtin lausunnot – virallisesti tosin Schmidt on nykyisin Googlen omistavan Alphabet-yhtiön toimitusjohtaja. Hän puhui Naton, Boeingin ja useiden muiden sotateollisuusyhtiöiden tukemassa kansainvälisessä turvallisuusfoorumissa Halifaxissa marraskuussa: ”Meillä on hyvin nopea poistokäytäntö. – – Työskentelemme kovasti – – että pahan (evil) sisällön julkaisuaika on täsmälleen nolla.”

ILMOITUS

Schmidt antoi ymmärtää, että Googlen näyttämien sivujen karsinnassa on kysymys vain taistelusta laitonta sisältöä, väkivaltaista ekstremismiä, valeuutisia ja Venäjän propagandaa vastaan. On kuitenkin paljon viitteitä siitä, että karsinta koskee muutakin nettisisältöä.

Viime vuoden huhtikuussa Googlen tekninen varatoimitusjohtaja Ben Gomes kertoi, että yhtiö alkaa painottaa hakutuloksissa arvovaltaisiin lähteisiin perustuvia tuloksia. Toukokuussa Googlea tutkivat ja hakuoptimointia harrastavat firmat huomasivat merkittävän hakualgoritmimuutoksen. Muutoksen huomasivat myös lukuisat nettisivustot, jotka julkaisivat sodanvastaisia, vasemmistolaisia tai muuten valtavirran näkemyksiä kritisoivia kirjoituksia: Googlen kautta tulevien kävijöiden määrät näillä sivustoilla romahtivat ja ne ovat sen jälkeen jatkuvasti pienentyneet.

Huhtikuun ja syyskuun välisenä aikana esimerkiksi USA:n rauhanliikettä lähellä olevan Common Dreams -uutissivuston kävijämäärä putosi 50 prosentilla, liberaalivasemmistolaisen Democracy Now -televisiokanavan saman verran ja suuren vasemmalle kallellaan olevan nettilehden Alternetin 71 prosenttia.

Voi näyttää kummalliselta, että liberaalien arvojen kannattajana esiintyvä Google-yhtiö harjoittaa poliittista sensuuria. Tällöin kuitenkin unohdetaan, että Yhdysvallat on yhtiövaltio, jossa yhtiöt ja valtiolliset elimet ovat kietoutuneet toisiinsa vielä suuremmassa määrin kuin kapitalismissa yleensä. Yhtiö-valtiollisten siteiden vahvuuteen vaikuttaa erityisesti se, että lähes kaikki suuret yhtiöt ovat osa sotateollista kompleksia.

Googlen takana seisoivat alusta lähtien USA:n sotilaspiirit. Yhtiön perustajat Larry Page ja Sergey Brin loivat hakujärjestelmän Stanfordin yliopistossa, jonka asema huippuyliopistona perustuu nimenomaan siihen, että se sai kylmän sodan aikana ja sen jälkeen runsaasti rahaa puolustushallinnolta.

Kaksikon työtä tuki DARPA eli Yhdysvaltain puolustusministeriön tutkimusosasto. Lisäksi Briniä rahoitti NSA:n, CIA:n ja ylimmän tiedustelujohdon yhteinen MDDS-projekti (Massiivista digitaalista tietojärjestelmää koskeva aloite).

Brin raportoi työnsä edistymisestä ja sai ohjeistusta kahdelta yliopiston ulkopuoliselta henkilöltä. Toinen heistä oli MDDS:n johtaja Bhavani Thuraisingham, toinen Rick Steinheiser, joka työskenteli CIA:n tutkimus- ja kehitysosastolla.

Googlen yhteydet USA:n sotilas- ja tiedustelupiireihin ovat myöhemminkin olleet tiiviit. Niistä on pitänyt huolen muun muassa Pentagonin Highland Forum, joka yhdistää sotilastahoja, suuria yhtiöitä ja poliittista eliittiä. Virallisten asiakirjojen mukaan foorumin ensisijainen tehtävä on tukea puolustusministeriötä informaatiosodankäynnissä.

Sodassa on tapana uhrata se, mitä muulloin pidetään kaikkein arvokkaimpana ja jonka puolustamisella sotavoimien ylläpitoa perustellaan: kodit, ihmishenget, kansalaisoikeudet ja -vapaudet. Niinpä tiedon lisäämistä johtotähtenään pitänyt yhtiö näyttää informaatiosodassa olevan valmis uhraamaan tiedon. Jos tieto on omiaan heikentämään uskoa USA:n politiikan ja sotavoimien jaloihin päämääriin, se on syytä piilottaa tai poistaa.

Kirjoittaja on vapaa kirjoittaja ja tutkija.