Lehtikuva/Markku Ulander

Suomen käytäntö, jossa vain Jehovan todistajat saavat vapauden ase- ja siviilipalvelusta, on oikeuden mukaan syrjivä.

Aseistakieltäytyjäliitto pitää Helsingin hovioikeuden perjantaina antamaa ratkaisua käänteentekevänä. Hovioikeus jätti siviilipalveluksesta kieltäytymisestä syytetyn totaalikieltäytyjän rangaistukseen tuomitsematta, koska pitää tuomitsemista syrjivänä.

Helsingin hovioikeus totesi päätöksessään, että ainoastaan Jehovan todistajien ase- ja siviilipalveluksesta vapauttaminen on vastoin perustuslain syrjintäkieltoa. Hovioikeus vapautti vankeuteen tuomitun totaalikieltäytyjän rangaistuksesta.

– Perustuslain yhdenvertaisuusperiaate on vahva ja se on vahvistunut muun muassa perusoikeussäännöksiin otetun syrjintäkiellon sekä yhdenvertaisuuslain säätämisen vuoksi, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä kommentoi päätöstä.

Suomen käytäntö, jossa vain yhteen uskontokuntaan kuulumisen perusteella saa vapautuksen ase- ja siviilipalveluksesta on hovioikeuden arvion mukaan syrjivä. Jehovan todistajat ase- ja siviilipalveluksesta vapauttava poikkeuslaki on saanut monelta eri taholta kritiikkiä.

– Puolustusministeriön asettama toimikunta totesi jo vuonna 2007, että totaalikieltäytyjien kohtelu tulisi saattaa yhdenmukaiseksi perustuslain kanssa. Suomi ei kuitenkaan ole ryhtynyt toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi perustuslakivaliokunnan ja YK:n kritiikistä huolimatta. Odotamme, että hallitus nyt ryhtyy lainsäädäntötoimenpiteisiin asiassa, Pimiä sanoo.

ILMOITUS

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimi totaalikieltäytyjän avustajana hovioikeudessa.

Kymmenet vedonneet syrjivyyteen

Aseistakieltäytyjäliiton mukaan vähintään useat kymmenet vapausrangaistukseen tuomitut totaalikieltäytyjät ovat vedonneet aikaisemminkin tuomitsemisen syrjivyyteen verrattuna asevelvollisuuspalveluksesta rauhan aikana vapautettujen Jehovan todistajien kohteluun. Nyt ensimmäisen kerran tuomioistuin otti argumentin vakavasti.

– Käytännössä tämänpäivän ratkaisu merkitsee sitä, ettei muitakaan vakaumuksellisia totaalikieltäytyjiä enää voi tuomita vapausrangaistukseen. Myös tällä hetkellä tuomiotaan suorittavat tulee vapauttaa välittömästi ja jo annetut tuomiot kumota, vaatii Aseistakieltäytyjäliiton puheenjohtaja Elsa Tauria.

Tauria itse sai aikaisemmin helmikuussa 173 vuorokauden valvontarangaistustuomion Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa Porvoossa.

Vuosittain syyte nostetaan 35–55 siviilipalveluksesta tai asevelvollisuudesta kieltäytymisestä tuomittua totaalikieltäytyjää vastaan. Mikään muu Euroopan unionin jäsenmaa ei enää rankaise aseistakieltäytyjiä säännönmukaisesti ehdottomilla vapausrangaistuksilla.

”Ei vankilaan aatteen puolesta”

Vasemmistoliiton kansanedustajan Paavo Arhinmäen mielestä Suomen lainsäädäntö, on syrjivä ja ihmisoikeuksien vastainen.

”Ei aatteensa puolesta pitäisi vankilaan tuomita ja kaikkia pitäisi kohdella yhdenvertaisesti”, hän kommentoi päätöstä Facebookissa.

Arhinmäen mukaan Vasemmisto on pitkään ollut totaalikieltäytymisen dekriminalisoinnin kannalla.

”Hyvin vähän olemme saaneet vastakaikua yhteiskunnassa.”

Myös Arhinmäen mielestä hovioikeuden ratkaisu on erittäin merkittävä. Päätös ei kuitenkaan ole vielä lopullinen, sillä siitä saatetaan valittaa korkeimpaan oikeuteen.