”Haluamme organisoida suojelua itse työltä”

Johannes Ekholm


S. 1984
Taiteilija
Harrastaa kirjoja, elokuvia, konsolipelejä ja päiväunia

Työstäkieltäytyjäliiton tiedottaja Johannes Ekholm, mistä uuden ryhmänne toiminnassa on kyse?

– Työstä kieltäytymisellä tarkoitamme kieltäytymistä toisen palveluksessa tehtävästä palkkatyöstä. Arvostelun kohteena on tapa järjestää työtä ja jakaa siitä syntyvä vauraus pääomasijoittajille sen sijaan, että raha päätyisi työn tekijälle. Palkkatyö ei ole ylihistoriallinen tai universaali tuotannon järjestämisen tapa, eikä palkkatyö ole kaikkien aina ja kaikkialla jakama elämää ohjaava päämäärä.

– Haluamme kehittää työstä kieltäytymistä helpottavia järjestäytymisen tapoja sekä organisoida perinteisen työsuojelun lisäksi suojelua itse työltä.

Millaisia aktioita työstäkieltäytyjiltä on tulossa vielä tänä keväänä?

– Lähetämme suomalaisille suuryrityksille selvityspyyntöjä, joissa kysymme, miksi yritys ei ole vuosien saatossa vähentänyt osingonjakoa eikä verotuksen optimointia ja miksi yritys ei ole suostunut palkankorotuksiin ja työajan vähentämiseen vaan on antanut pääomistajiensa siirtää varallisuutta holding-yhtiöihin. Jos yritys jättää vastaamatta, seurauksena on karenssi työn ostajalle.

– Lisäksi keräämme kokemuksia TE-toimiston mielivallasta, ja julkaisemme osan nimettömänä. Projektiin voi osallistua osoitteessa www.tk-liitto.tumblr.com.

Työskentelit vielä vuosikymmenen alkupuolella graafisena suunnittelijana. Mikä sai sinut lähtemään alalta?

– Taustalla oli turhautuminen palkkatyön ongelmiin. Koin olevani ahdingossani yksin, koska työkulttuuriin ei silloin kuulunut negatiivisten kokemusten julkituominen. Alan vaihto on antanut minulle perspektiiviä: kapitalismin synnyttämä ahdistus on ”julkinen salaisuus”.

– Koin graafisen suunnittelun olevan uusliberaalin talouden malliesimerkki. Haastattelukirjassani Graafinen suunnittelu – käytännöt tekniikat strategiat tarkastellaan työn toimenkuvaa, sisältöjä ja identiteettikysymyksiä. Kirjan jälkeen tuntui, että olin valmis tekemään muuta. Teatteriprojekteissani olen myös toiminut graafikkona ja nauttinut suunnittelutyöstä tosi paljon, ihan eri tavalla.

Käsikirjoittamasi näytelmät ja kirjasi ovat herättäneet paljon keskustelua. Millaisena näet asemasi taiteen kentillä?

– Minusta tuntuu, että en itse osaa hahmottaa paikkaani, mutta olen tietoinen että tekemäni jutut saavat huomiota. Koetan suhtautua tähän etuoikeuteen vastuullisesti ja käyttää sitä harkiten. Toisaalta koko ajan pelottaa, milloin rahat loppuvat, milloin omasta mielestä kiinnostavat jutut eivät enää kelpaa apurahoja jakavien silmissä. En usko, että tällaisessa pelon ja ahdistuksen tilassa syntyy parasta taidetta, joten olen perustulon kannalla. Se olisi parasta taidepolitiikkaa.

Johannes Ekholmin kotisivu

Johannes Ekholm


S. 1984
Taiteilija
Harrastaa kirjoja, elokuvia, konsolipelejä ja päiväunia