Jussi Joentausta

Euroopassa katoaa vuosittain 600 000 työpaikkaa, koska lakkautettavalle yritykselle ei löydy jatkajaa.

Kansanedustaja Anna Kontula jätti torstaina toimenpidealoitteen laiksi työntekijöiden tuetusta osto-oikeudesta yritykseen. Tuettu osto-oikeus tarkoittaa, että työntekijöiden olisi mahdollista lunastaa itselleen lopettamisuhan alla oleva yritys valtion takaaman rahoituksen turvin.

– Tarkoituksena on mahdollistaa yrityksen toiminnan jatkuminen ja työpaikkojen pysyvyys tilanteissa, joissa yrityksen toiminta voidaan arvioida taloudellisesti kannattavaksi, mutta sen omistajat ovat lopettamassa yritystä muista syistä. Tällaisissa tilanteissa menetetään turhaan työpaikkoja, Kontula summaa.

Edellyttäisi osuuskuntaa

Kontulan esittämä yritysosto olisi sidottu yrityksen osuuskuntamuotoistamiseen. Työntekijöiden ostama yritys jatkaisi toimintaansa osuuskuntamuotoisena eli työntekijöiden demokraattisesti omistamana ja hallinnoimana yrityksenä.

Aloitteessa Anna Kontula viittaa Euroopan komission selvitykseen, jonka mukaan Euroopan vuosittaiset 450 000 erityyppisistä yritysostoa koskevat kahta miljoonaa työpaikkaa. Lisäksi arvioidaan, että vuosittain katoaa 15 000 yritystä ja 600 000 työpaikkaa, koska jatkajaa toiminnalle ei löydy. Kun lukuihin lisätään yritykset, jotka ajautuvat konkurssiin tilanteessa, jossa ainakin osa toiminnasta olisi kannattavaa, menetettyjen yritysten ja sitä kautta tuhoutuvien työpaikkojen määrä kasvaa entisestään.

Kannattaviakin yrityksiä lopettaa

– Erityisesti mikro- ja pk-yritykset ovat vaikeuksissa omistajan/omistajien eläköitymisen tai kuoleman tapahtuessa. Näin markkinoilta tuhoutuu myös yrityksiä, jotka olisivat yhtä hyvin voineet jatkaa ja jopa kasvaa, Kontula sanoo.

ILMOITUS

– Osto-oikeuden myötä lopettavan yrityksen työntekijät voisivat käynnistää neuvottelut yrityksen ostamisesta osuuskuntamuotoisena eli työntekijöiden demokraattisesti omistamana ja hallinnoimana yrityksenä.

Järjestely Finnveran kautta

Italiassa on vuodesta 1985 ollut voimassa niin sanottu Marcora-laki, joka mahdollistaa työntekijöiden tuetun osto-oikeuden yritykseen. Italian valtio on perustanut Marcora-lain toimeenpanemiseksi kaksi rahastoa, jotka palvelevat työntekijöiden yritysostoja. Muun muassa Euroopan parlamentti on kehottanut jäsenmaita miettimään vastaavia järjestelyjä.

– Suomessa rahoitus voitaisiin hoitaa valtion takaamalla lainajärjestelyllä valtion kokonaan omistaman erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj:n toimesta, joka jo nyt tarjoaa rahoitusta yritysten omistajanvaihdoksiin, Kontula sanoo.

Yhteiskunnalle yrityksen jatkaminen merkitsee pienempiä työttömyys- ja sosiaaliturvamenoja sekä kestävää verokertymää. Työpaikkojen ja verotulojen turvaamisen lisäksi tuetulla osto-oikeudella voidaan saavuttaa myös muita yhteiskunnallisia hyötyjä, hän perustelee aloitettaan.