Lehtikuva/Aleksi Tuomola

Yhtiö solmi ensimmäisenä globaalin puitesopimuksen ammattiliittojen kanssa.

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala pitää merkittävänä Stora Enson solmimaa globaalia puitesopimusta kansainvälisten ammattiliittojen kanssa. Sopimuksella yhtiö sitoutuu noudattamaan ihmisoikeuksia ja reilun pelin sääntöjä toiminnassaan kaikissa 35 maassa, joissa yhtiöllä on toimintaa.

Vanhalan mukaan sopimuksen solmimista on odotettu pitkään.

– Muistan, että asiasta on ollut puhetta jo vuonna 2002, jolloin minä tulin Paperiliittoon töihin.

Vanhala arvelee sopimuksen syntyyn vaikuttaneen osaltaan senkin, että yhtiössä on ruotsalainen toimitusjohtaja. Monet ruotsalaisyritykset ovat solmineet vastaavanlaisia puitesopimuksia kansainvälisen ay-liikkeen kanssa.

– Ehkä tässä näkyy ero suomalaisen ja ruotsalaisen yrityskulttuurin väillä, Vanhala arvioi.

ILMOITUS

Hän sanoo Paperiliiton ja muiden Stora Enson Suomen yksiköissä vaikuttavien ammattiliittojen arvostavan korkealle Stora Enson päänavausta ja toivoo muiden kansainvälisesti toimivien suomalaisyhtiöiden seuraavan esimerkkiä.

Kolme kansainväistä ammattiliittoa

Sopimus allekirjoitettiin tammikuun lopulla YK:n työjärjestön ILOn päämajassa Genevessä. Sopimuksen Stora Enson kanssa allekirjoittivat teollisuuden ammattiliitto IndustriALL Global Union, palvelualojen maailmanliitto UNI Global Union sekä rakennus- ja puuteollisuuden työntekijöiden Building and Wood Workers’ International.

Suomessa Stora Enson henkilöstö on järjestäytynyt Paperiliittoon, Teollisuusliittoon, Sähköliittoon ja Ammattiliitto Prohon.

Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström totesi sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa yhtiön pyrkivän kohtelemaan kaikkia työntekijöitään kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti. Puitesopimuksen Sundström sanoi osoittavan yhtiön sitoutumista tärkeässä asiassa.

IndustriALL:n pääsihteerin Valter Sanchesin mukaan globaalisopimus antaa ammattiliitoille välineitä huolehtia työntekijöiden oikeuksista.

Puitesopimuksen perusoikeuksiin kuuluvat järjestäytymisoikeus, syrjimättömyys, maahanmuuttajien oikeudet, reilu palkkaus ja sukupuolten tasa-arvo.

Yhtiö ei myöskään käytä lapsityövoimaa eikä pakkotyötä ja työskentelee yhteistyössä ammattiliittojen kanssa terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi.

Puitesopimuksen periaatteet ulottuvat koko alihankintaketjuun.

Työntekijöiden oikeudet kunniaan

Kansainvälinen ammattiyhdistysliike pyrkii globaaleihin puitesopimuksiin saadakseen yritykset sitoutumaan ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sielläkin, missä ne eivät ole korkeassa kurssissa.

Ajatuksena on levittää reilun pelin ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteita työelämään siellä, minne kansainväliset yritykset ulottavat toimintaansa.

Stora Enson globaalisopimus on Suomessa ensimmäinen, mutta muualla vastaavia sopimuksia on tehty jo kymmeniä mm. autoteollisuudessa ja palvelualoilla.

Usein kansainväliset yritykset pitävät lähtökohtanaan paikallisten lakien mukaan toimimista, vaikka niissä voi olla työntekijöiden oikeuksien suhteen suuria puutteita. Reilun pelin sääntöjen ulottaminen koko tuotanto- ja alihankintaketjuun ei ole itsestäänselvyys.

Kansainvälisen työjärjestön ILOn 2016 työkonferenssin globaaleja tuotantoketjuja koskevassa lausumassa alihankintaketjujen ongelmaksi todetaan mm. huonot työolot, ongelmat järjestäytymisvapaudessa ja kollektiivisessa neuvotteluoikeudessa sekä lapsi- ja pakkotyön käyttö.