Lehtikuva/Kalle Parkkinen

Riita koskee palkkausjärjestelmää ja työnantajan esittämiä tekstiheikennyksiä.

Yliopistojen henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt JUKO, JHL ja Pardia antoivat tiistaina jo toisen lakkovaroituksen.Kohdennettu työtaistelu toteutetaan kuudessa yliopistossa lakkona 7. maaliskuuta, jos neuvotteluratkaisuun ei päästä ennen sitä.

Pääsopijajärjestöjen viikko sitten antama ensimmäisen lakkovaroitus koskee yhden päivän lakkoa Helsingin yliopistossa 28. helmikuuta. Lakko alkaa, jos neuvottelutulokseen ei päästä 27.2. mennessä.

Henkilöstöä edustavien järjestöjen mukaan yliopistoväki kokee, että nyt riitti.

”Arvostuksen puutteesta kertoo, että yliopistotyönantaja ei halua noudattaa yleistä palkankorotuslinjaa. Yliopistojen henkilöstö tekee koko maan kilpailukyvyn kannalta ensiarvoisen tärkeää ja vastuullista työtä. Mutta jatkuvalla joustamisella ja tehtävien lisäämisellä on rajansa, jos työnantaja ei halua niistä palkita”, ne toteavat tiedotteessaan.

Mahdollinen kohdennettu lakko 7.3. toteutetaan yhteensä kuudessa yliopistossa ja näiden yliopistojen alaisissa harjoittelukouluissa, jos neuvottelutulokseen ei päästä 6.3. mennessä. Lakko toteutetaan Aalto-yliopistossa, Hankenilla, Tampereen yliopistossa, Tampereen teknillisessä yliopistossa, Taideyliopistossa sekä Vaasan yliopistossa. Näissä yliopistoissa on henkilöstöä yhteensä lähes 8 500.

ILMOITUS

Riitaa muustakin kuin palkoista

Henkilöstöjärjestöjen mukaan työnantajan päätavoite koko neuvotteluprosessin ajan on ollut yliopistojen palkkausjärjestelmän uudistus. Ammattiliitot edellyttävät, että palkkausjärjestelmän uudistamista varten perustetaan työryhmä. Sanelutyylillä muutos ei onnistu.

Yliopistosektorin neuvotteluissa ei ole kyseessä pelkkä palkkariita. Työnantajan esittämät merkittävät tekstiheikennykset eivät käy henkilöstöjärjestöille. Järjestöjen mukaan työnantaja ei ole suostunut keskustelemaan yliopistojen palkansaajille tärkeistä tavoitteista, kuten tutkimustyön edellytysten parantamisesta sekä määräaikaisten työntekijöiden suhteellisen osuuden vähentämisestä.

Yliopistosektori on ollut sopimuksettomassa tilassa helmikuunalusta alkaen. Viime perjantaista lähtien sovitteluratkaisua on etsitty valtakunnansovittelijan toimiston kautta.

Jos neuvotteluratkaisua ei synny, järjestöillä on valmius tehdä päätöksiä painostustoimenpiteiden laajentamisesta edelleen.