Lehtikuva/Vesa Moilanen

Autismikirjon koululaisille vaaditaan lisää tukitoimia lähikouluihin.

Autismikirjon lasten opiskelu muiden joukossa on mahdollista, jos oppilas saa käyttöönsä tarvittavat tukitoimet. Näin arvioi Autismi- ja Aspergerliitto.

Suomessa autismikirjon lapset eriytetään muista lapsista usein jo varhaiskasvatuksesta lähtien, vaikka Suomi ratifioi YK:n vammaissopimuksen vuonna 2016. Sopimuksen mukaan vammaisella ihmisellä on oikeus saada opetusta yleisessä koulutusjärjestelmässä yhdenvertaisesti muiden kanssa.

”Autismikirjon lasten kohdalla tämä ei toteudu. Tämä erillinen polku jatkuu läpi opintojen aina työelämään asti”, liitto toteaa tiedotteessaan keskiviikkona.

Monilla erityisen tuen oppilailla paras tukipalvelu on toinen ihminen.

Toinen ihminen paras tuki

- Autismikirjon oppilaalla on erityistarpeita, joihin hänen on saatava tarvitsemansa tuki, jotta oppiminen suuressa opetusryhmässä onnistuu, sanoo liiton puheenjohtaja Päivi Norvapalo.

– Monilla erityisen tuen oppilailla paras tukipalvelu on toinen ihminen, kuten erityisopettaja tai koulunkäynninohjaaja, joka tuntee oppilaan tuen tarpeet.

ILMOITUS

Pienryhmä usein hyvä

Liitto toteaa, että autismikirjon oppilaiden erityispiirteitä ei välttämättä tunnisteta yleisopetuksen ryhmissä. Autismikirjon oppilaiden voi olla vaikea esimerkiksi sopeutua muutoksiin tai he voivat kuormittua suuren luokan äänimaailmasta.

– Osa autismikirjon oppilaista hyötyy enemmän pienryhmässä tapahtuvasta opetuksesta, Norvapalo korostaa.

Autismi- ja Aspergerliiton toiminnanjohtaja Tarja Parviainen näkee, että yleisopetukseen osallistumisen onnistuminen edellyttää sitoutumista ja tekoja myös valtiovallalta.

Hän haastaakin seuraavan hallituksen kirjaamaan ohjelmaansa riittävät tukitoimet tilanteisiin, joissa erityisoppilaiden opetus järjestetään lähikoulussa.

Tänä vuonna 16. kertaa järjestettävillä Autismin talvipäivillä pohditaan Oulussa opetuksen tulevaisuutta kaikkien oppilaiden lähikoulunäkökulmasta.