Lehtikuva/Jussi Nukari

”Suurin vahinko Suomen luotettavuudelle ja maineelle.”

Elinkeinoelämän keskusliitto julkaisi perjantaina iltapäivällä laskelmansa aktiivimallin vastaisten lakkojen hinnasta yrityksille ja kansantaloudelle. Jäsenyrityksistään keräämien alustavien tietojen perustella EK kertoo, että työtaistelutoimien vuoksi töistä oli poissa yli 150 000 yksityisen alan palkansaajaa. Lisäksi poliittiseen lakkoon osallistui moni julkisen sektorin, erityisesti kunta-alan työntekijä.

EK suhteuttaa lakkopäivän hintaa siihen, että yhden perjantaipäivän liikevaihto toimialoilla, jotka ovat voimakkaiden työtaistelutoimien kohteena, on yli 400 miljoonaa euroa. Suomen meriteitse tapahtuvan ulkomaankaupan arvo päivää kohti on puolestaan 290 miljoonaa euroa. Julkisen liikenteen lakot Helsingin seudulla koskivat yli 300 000 henkilön matkoja. Muualla Suomessa 100 000 henkilön bussimatkat jäävät lakon vuoksi tekemättä.

– Työtaistelun seurauksena Suomen bruttokansantuote alenee arviolta noin 120 miljoonalla eurolla. Suurimmat ja kauaskantoisimmat vahingot työmarkkinahäiriöstä koituvat kuitenkin suomalaisyritysten maineelle ja Suomen luotettavuudelle yritysten sijaintipaikkana, toteaa EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila.

EK:n mukaan työnseisauksen aiheuttamia menetyksiä voidaan vain hyvin pieneltä osin kuroa kiinni myöhemmin. Esimerkiksi suurella osalla palvelualoja, kuten majoitus- ja ravitsemisalalla, perjantaina menetetty myynti ei juurikaan korvaudu seuraavien päivien lisämyynnillä. Jo lyhyistä häiriöistä aiheutuu yrityksille vahinkoa toimintojen poikkeusjärjestelyjen ja logistiikan uudelleenreititysten vuoksi. Lisäksi esimerkiksi projektitoimituksissa pienikin viive on hyvin haitallinen.