Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Hoitajat valmistautuvat lakkoon, jos neuvottelut eivät etene.

Suomi on perjantaina suurilta osin lakossa aktiivimallia vastaan. Myös normaalilla tes-kierroksella tilanne kärjistyy niin, että edessä voi olla lisää lakkoja.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn valtuusto antoi torstaina puheenjohtaja Millariikka Rytköselle ja järjestön hallitukselle laajat valtuudet päättää työtaistelutoimista sekä kunta-alaa että yksityissektoria koskien, mikäli neuvottelutilanne sellaisia edellyttää.

Samoin Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin hallitus päätti tarvittaessa työtaistelutoimista, jos neuvottelut eivät etene.

SuPer tavoittelee selkeitä palkankorotuksia julkiselle ja yksityiselle sektorille sekä lomarahaleikkausten kompensoimista julkisen sektorin työntekijöille. Tavoitteena on myös koulutettujen hoitajien oma sopimus, jolla voitaisiin paremmin korjata alan epäkohtia.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten sekä yksityissektorin työehtosopimusten voimassaolo päättyi 31.1. Kunta-alan neuvotteluja jatketaan lauantaina 3.2. ja yksityissektorin neuvotteluja perjantaina 2.2.

ILMOITUS

Myös Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn liittovaltuusto on antanut liittohallitukselle valtuudet valmistautua ja ryhtyä työtaistelutoimiin, koska kunta-alan neuvotteluissa ei päästy neuvottelutulokseen määräaikaan 31.1. mennessä.

Jytyn suurimmat sopimusalat ovat ilman sopimusta. Niihin kuuluvat kunnallinen yleinen työ- ja virkaehtosopimus, kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus sekä Jytyn yksityisten alojen Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus.

Sopimuksettoman tilan aikana ei ole työrauhavelvollisuutta, joten lakot ja muut työtaistelukeinot ovat mahdollisia.

Kunta-ala ylityökieltoon maanantaina

Lakkovaroitusten lisäksi ammattiliitot ovat julistaneet ylityökieltoja.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on pettynyt siitä, että julkisen sektorin – ja sitä myötä monen yksityisen sektorin sopimusneuvotteluja ei saatu päätökseen sopimusten voimassaoloaikana. Mikäli tuloksia ei pian saada aikaan, liitto väläyttää työtaistelutoimia.

Maanantaina 5.2. kello 6.00 JHL aloittaa kunta-alalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Kiellon ulkopuolelle rajataan kunta-alan sopimusten viranhaltijat, perhepäivähoitajat ja maatalouslomittajat. Kiellon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

JHL:n jäsenistä valtaosa on tällä hetkellä sopimuksettomassa tilassa, koska kunta-alan, valtion, kirkon, Avaintyönantajien, yksityisen sosiaalipalvelualan, rautatiealan, energia-alan, terveyspalvelualan, yliopistojen, ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten ja Työterveyslaitoksen sopimukset päättyivät keskiviikkona 31.1.

− Kunta-ala, valtio ja Avainta neuvottelevat tulevana viikonloppuna. Näissä neuvotteluissa on päästävä eteenpäin, sillä muut sopimuspöydät selvääkin selvemmin odottavat, mitä niissä tapahtuu, sanoo JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Niemi-Laine arvioi, että rahakysymyksissä tiukimmat sanailut tullaan käymään palkankorotuksissa yleiskorotuksen ja paikallisen erän osuudesta. Julkisen sektorin pöydissä hiertää myös palkansaajien lomarahaleikkauksien kompensaatio.

− Jos viikonloppuna neuvotteluissa ei päästä kunnolla eteenpäin, alamme valmistautua työtaistelutoimiin ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen lisäksi, sanoo toimialajohtaja Håkan Ekström.

PAMin ylityökielto alkoi jo

Palvelualojen ammattiliitto PAMin kiinteistöpalvelualan ylityökielto alkoi jo torstaina kello 16. Aiemmin päivällä Kiinteistötyönantajien esitykset työehtosopimuksen heikennyksiksi saivat työntekijät lähtemään kolmesta työpaikasta ulosmarssille.

Ylityökielto merkitsee, että kiinteistöpalvelualan työntekijät – siivoojat, huoltomiehet, kiinteistönhoitajat – tekevät normaalit työvuoronsa, mutta kieltäytyvät ylitöiden tekemisestä. Ylityökiellolla vauhditetaan kiinteistöpalvelualan työehtosopimusneuvotteluja.

PAMin mukaan Kiinteistötyönantajat on esittänyt työntekijöiden työehtoihin rajuja heikennyksiä. Se esittää muun muassa kaikista lauantai-, aatto-, sunnuntai- ja pyhäpäiväkorvauksista ja luopumista ja erilaisia päivittäisen työajan pidennyksiä, joihin työnantaja voisi yksipuolisesti määrätä työntekijän. PAMin laskelmien mukaan esitys leikkaisi alan työvoimakuluja 8 prosenttia. Samaan aikaan neuvottelupöydässä edistyminen on ollut onnetonta. Työnantajalla ei ole ollut minkäänlaista ymmärrystä PAMin esittämille tekstitavoitteisille tai palkankorotusvaatimukselle.