Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Potkujärjestys on Ruotsin seniorin turvana.

Suomessa ikääntynyt työntekijä löytää itsensä herkästi irtisanottavien listalta, kun yritys kohtaa taloudellisia vaikeuksia. Ruotsalaisen seniorityöntekijän työsuhteen turvana on lakiin kirjattu potkujärjestys.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen julkaiseman tutkimuksen mukaan ikääntyneiden työntekijöiden työsuhdeturva on huomattavasti heikommalla tolalla Suomessa kuin Ruotsissa.

Tutkimuksessa vertaillaan monikansallisten yritysten irtisanomiskäytäntöjä Suomessa ja Ruotsissa. Petri Böckerman, Per Skedinger ja Roope Uusitalo ovat tutkineet 150 monikansallisen yrityksen irtisanomiskäytäntöjä. Niillä on toimipaikat sekä Suomessa että Ruotsissa. Yritykset toimivat teknologiateollisuudessa, vähittäiskaupassa sekä hotelli- ja ravintola-alla. Yritysten palveluksessa on noin 2 miljoonaa palkansaajaa.

– Erot ovat todella merkittävät, luonnehtii Petri Böckerman. Hän toimii professorina Jyväskylän yliopistossa ja erikoistutkijana Palkansaajien tutkimuslaitoksessa.

Erot juontuvat työsopimuslaista ja työehtosopimuksista. Ne sääntelevät tuotannollisista ja taloudellisista syistä tapahtuvien irtisanomisten pelisääntöjä.

ILMOITUS

Ruotsin vahva seniorisuoja

Ruotsissa otettiin vuonna 1974 käyttöön irtisanomisjärjestys, joka toteuttaa periaatetta ”viimeksi sisään, ensimmäisenä ulos”. Irtisanomistilanteissa pitää ensimmäiseksi irtisanoa viimeksi taloon tullut työntekijä.

– Tämä takaa yrityksessä pitkään palvelleille vahvan irtisanomissuojan, Böckerman sanoo.

Suomen työlainsäädäntö ei Böckermanin mukaan tunne vastaavanlaista seniorityöntekijöitä suojaavaa potkujärjestystä. Eivät myöskään työehtosopimukset niillä toimialoilla, jotka olivat tutkimuksen kohteena.

Böckerman arvelee, että Suomessa on työehtosopimuksia, joissa on vastaavia piirteitä. Ei kuitenkaan mitään Ruotsiin verrattavaa vahvaa senioriteettisuojaa.

– Irtisanomislausekkeella on ratkaiseva merkitys. Ruotsissa kyseessä on vahva lainsäädäntö, joka koskee kaikkia yrityksiä, niin isoja kuin pieniäkin.

Potkujärjestyksen eroja eivät Böckermanin mukaan selitä työttömyysturvan lisäpäivät, ns. työttömyyseläkeputki, jonka sanotaan helpottavan ikääntyvien työntekijöiden irtisanomista Suomessa. Tutkimustulokset saatiin vertaamalla samanikäisiä, eläkeikää lähestyviä, työntekijöitä kummassakin maassa. Sitä paitsi työttömyyseläkeputkea on Suomessa lyhennetty jatkuvasti. Tutkimus koskee ajanjaksoa 2000 – 2011.

Palkkaero Ruotsin hyväksi

Tutkimus havaitsi toisenkin mielenkiintoisen eron, joka ei ole kunniaksi suomalaiselle työelämälle. Suomessa irtisanotaan erityisen herkästi ikääntyviä työntekijöitä matalapalkka-ammateissa.

Tutkimus selvitti myös senioriteetin vaikutuksia palkanmuodostukseen. Se on kolmas merkittävä ero Suomen ja Ruotsin työmarkkinoiden välillä.

Ruotsissa seniorityöntekijöiden palkka-asema on huomattavasti vahvempi, kuin heidän suomalaisilla ammattiveljillään ja -sisarillaan.

– Ruotsissa iän suhteen vastaavassa tilanteessa olevat työntekijät saavat huomattavan palkkapreemion, Böckerman kertoo.

Palkkaeron tuottaa tutkijoiden mukaan Ruotsin potkujärjestys.

– Senioreiden vahva työsuhdeturva vahvistaa heidän neuvotteluvoimaansa. Se tuottaa heille korkeamman palkkatason, Böckerman sanoo.

Ikälisäjärjestelmillä ilmiötä ei voi Böckermanin mukaan selittää. Palvelusvuosilisiä löytyy molemmista maista.

Tutkimus: Seniority rules, worker mobility and wages: Evidence from multi-country linked employer-employee data. Petri Böckerman (Palkansaajien tutkimuslaitos ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu), Per Skedinger (Institutet för Näringslivsforskning ja Linnaeus University) ja Roope Uusitalo (Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu). Tutkimus ilmestyy aikakauskirjassa ”Labour Economics” huhtikuussa 2018. Tutkimushankkeen on rahoittanut Työsuojelurahasto.