Lauri Hannus

Kansalaisaloite aktiivimallin kumoamiseksi on kerännyt jo yli 120 000 allekirjoitusta. Näin suuren nimimäärän kerääminen ilman kampanjaa tai järjestöä on ennennäkemätöntä. Kansalaiset halusivat näyttää maan hallitukselle, ettei kaikkia uudistuksia oteta vastaan hiljaisina.

Aktiivimallissa on monia vikoja. Työttömät asuvat ympäri maan hyvin erilaisissa olosuhteissa, jolloin aktiivisuuden täyttäminen mallin edellyttämillä tavoilla ei ole kaikille työttömille mahdollista, vaan heidän työttömyysturvaansa leikataan automaattisesti.

Avoimia työpaikkoja on liian vähän, jolloin työtä ei riitä kaikille halukkaille. Pienimuotoista yrittämistä on vaikea aloittaa, ellei ole kokemusta yrittämisen vaatimuksista. Hanttikoulutuksia voidaan järjestää vaikka kuinka paljon, mutta niistä ei juuri kukaan työtön ratkaisuja elämäänsä löydä.

Vaatimukset ovat kohtuuttomia, koska ne eivät huomioi työttömien aktiivisuutta. Työtön voi hakea kolmen kuukauden aikana useita eri työpaikkoja, eikä välttämättä saa edes kutsua työhaastatteluun. Työtön voi perustaa yrityksen, mutta saa tehtyä tulosta vain 240 euroa. Työtön voi hakea useisiin eri koulutuksiin, mutta ei mahdu kursseille. Tämän kaiken jälkeen hänen työttömyysturvastaan leikataan, koska hän ei täytä aktiivimallin vaatimuksia.

Työttömyyskassoissa ja Kelassa uudistus on otettu vastaan epätiedon vallitessa, kukaan ei osaa lopulta sanoa, kuinka työttömien ilmoituksia pystytään valvomaan. Ovatko kaikki etuuskäsittelijät esimerkiksi valmiita tarkastelemaan eri mallien vaikutuksia työttömyysturvaan?

Työttömien yhdenvertaisuus on vaarassa rikkoutua vakavalla tavalla. Surullisimpaan tilanteeseen aktiivimallissa joutuvat kaikista vaikeimmin työllistyvät – on suuri vaara, että he joutuvat kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelle. Työttömyystilastot paranevat, mutta todellisuus on yhä karumpi.

Maailmalla Suomea on ihailtu tasa-arvoisena maana. Tämän voimme unohtaa, mikäli hyväksymme aktiivimallin tapana kurittaa työttömiä. Työttömät ansaitsevat yhdenvertaisen työttömyysturvan, siksi aktiivimalli tulisi peruuttaa.

Ari Wigelius
Tampere