Yle Kuvapalvelu

Ranskalainen historia- ja henkilödokumentti Stalin (Apocalypse Stalin, 2015) nimeää lyhyessä johdannossa neuvostodiktaattorin oman aikansa demoniksi. Kolmiosaisessa dokumentissa jäljitetään Stalinin persoonaa sekä haetaan vastausta siihen, miten hän onnistui saamaan niin suuren vallan.

Kuva-anniltaan dokkari on komeaa katseltavaa, kiitos runsaan ja monipuolisen värikäsitellyn kuvamateriaalin. Mukaan on mahdutettu myös pieniä, kulloisenkin tilanteen mukaisia äänitehosteita. Autenttisuuden tuntu on erinomainen.

Tapahtumissa ei edetä yksioikoisen kronologisesti, mikä tuo ”Stalinin kaareen” tervetullutta laajempaa ajallista perspektiiviä sekä psykologista ja yhteiskuntahistoriallista syvyyttä.

Aloitusjakson keskiössä pyörii Saksan kesällä 1941 tapahtunut hyökkäys Neuvostoliittoon. Siihen palataan useita kertoja, kun hahmotetaan lähemmin Stalinin taivalta kotioloista pappisseminaarin kautta vallankumoukselliseksi ja viimein maan yksinvaltaiseksi johtajaksi. Stalinin (”Teräsmies”, oikea nimi Josif Dzugasvili) kerrotaan aina arvostaneen enemmän kuuntelemista kuin puhumista.

Aloitusjaksossa nousee toistuvasti esiin kysymys väkivallasta hallitsemisen keinona. Tässä mielessä asia tuntuu Stalinin kohdalla jotakuinkin luontevalta: kotona mallia näyttivät sekä juoppo suutari-isä että pojastaan pappia toivonut äiti. Sama tahti jatkui sisäoppilaitoksessa. Jakson nimi Demoni saa kiehtovan monisäikeisen sisällön.

Ennen Stalinia oli Lenin, josta – samoin kuin lokakuun bolsevikkivallankumouksesta – puhutaan jaksossa myös paljon. Lyhyitä, mutta sitäkin kiinnostavampia luonnehdintoja kuullaan Stalinin puolisoista Kato Svanidzesta ja voimakastahtoiseksi sanotusta Nadezda Allilujevasta.

Historia: Stalin. Osa 1/3: Demoni. Teema Fem maanantaina 22.1. klo 13.52. Areena 30 päivää.