Lehtikuva/Jussi Nukari

Vuorotteluvapaan ehtojen kiristäminen on laskenut vapaan suosiota merkittävästi. Toissavuonna vuorotteluvapaalla oli liki 14 300 palkansaajaa, mutta viime vuonna ennakkoarvion mukaan enää vajaa puolet tästä.

Finanssivalvonnan kuukausitilaston mukaan vuorotteluvapaalla oli marraskuun lopussa reilut 2 600 ihmistä, kun vuotta aiemmin määrä oli liki 4 800.

Vuoden 2016 suhteellisen hyviä lukuja selittää sekin, että tuolloin vuorotteluvapaalla oli väkeä useiden eri sääntöjen mukaan. Osa oli jäänyt vuorotteluvapaalle vuoden 2015 sääntöjen mukaan ja jotkut vuoden 2014 sääntöjen perusteella.

Vuorottelupäivät pudonneet reilusti

Alun perin työttömyyden hoitoon tarkoitetusta vuorotteluvapaasta on tullut palkansaajille keino opintovapaan pitämiseen tai voimavarojen keräämiseen.

Eniten vuorotteluvapaalle on haettu hoito-, hoiva- ja opetusammateista. Suurin osa vuorotteluvapaan käyttäjistä on pieni- ja keskituloisia.

ILMOITUS

Vuonna 2015 vuorotteluvapaalla oltiin yhteensä liki 1,9 miljoonaa päivää. Viime vuonna Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ ennakkotietojen mukaan enää vajaat 0,8 miljoonaa päivää.

Sama näkyy vuorotteluvapaakorvauksiin käytetyissä päivärahoissa. Vielä 2015 vuorottelukorvauksia maksettiin liki 110 miljoonaa euroa. Viime vuonna vuorottelukorvauksia jaettiin ennakkoarvion mukaan 47 miljoonaa.

TYJ ennakoi, että vuorotteluvapaan suosio laskee hieman tänäkin vuonna.

Ehtoja heikennetty moneen otteeseen

Vuorotteluvapaan suosio on laskenut jatkuvasti viime vuosina, mutta vuoden 2016 heikennykset ovat syöneet vapaan suosiota pahasti. Tiedossa ei ole, onko työnantajien suhtautuminen vuorotteluun muuttunut. Vuorotteluvapaan myöntää työnantaja.

Vapaan ehtoihin on tehty useita heikennyksiä. Työssäoloehtoa on pidennetty useaan otteeseen, samoin sijaisen työttömyysehtoa.

Ennen vuotta 2014 vuorotteluvapaalle saattoi hakea, kun takana oli 10 vuotta työhistoriaa. Vuoden 2014 alusta ehto nostettiin 16 vuoteen. Samalla estettiin vapaan käyttö ns. jäähdyttelyyn, eli vuorotteluvapaata ei saanut ottaa juuri ennen eläkettä. Vuoden 2016 alusta vuorotteluvapaata hakevalta on vaadittu 20 vuoden työura.

Enimmillään puoleksi vuodeksi

Aiemmin vuorotteluvapaalle saattoi hakea jopa vuodeksi ja jaksottaa vapaan. Vuoden 2016 alusta vuorotteluvapaa saa kestää enintään puoli vuotta. Vähimmäispituus on edelleen 100 kalenteripäivää.

Vuorottelukorvauksen taso on kaikille sama, eli 70 prosenttia työttömyyspäivärahasta. Aiemmin yli 25-vuotisen työuran tehnyt sai vuorottelukorvausta 80 prosenttia päivärahasta.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kehui vuorotteluvapaan ehtojen kiristystä vuoden 2016 alusta tervetulleena muutoksena. Järjestön mukaan vuorottelujärjestelmä on kallis ja lyhentää työaikaa muiden vapaiden tapaan.

Kuitenkin vielä syyskuussa 2016 työ- ja elinkeinoministeriö kertoi raportissaan, että työvoimapoliittisista toimenpiteistä työllisti parhaiten vuorotteluvapaalle jäävän sijaistaminen. Tiedot perustuvat vuosien 2013 ja 2014 tilastoihin.