Antti Yrjönen

Pro Tavara-asema -liike aktivoitui Tampereella, kun paljastui, että ohjausryhmä oli valinnut Morkun aukion asemakaavan jatkovalmisteluun vaihtoehdon, joka edellyttää VR:n suojellun vanhan tavara-aseman purkamista.

Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Sinikka Torkkola ihmettelee, miten jatkovalmistelun linjaus on voitu tehdä ilman poliittista ohjausta.

– Asia olisi pitänyt tuoda päätettäväksi yhdyskuntalautakunnassa tai kaupunginhallituksessa, hän sanoo.

Torkkolaa ihmetyttää myös ohjausryhmän marraskuisen kokouksen muistion määrääminen ei-julkiseksi.

Muistion pitäisi olla julkinen.

Mielenosoitus perjantaina

Tampereen kaupunki haluaa ohjata autoilijat radanvierustaa pitkin suorinta tietä yliopiston kupeesta rantatunnelin itäiselle suulle. Pieni mutka vanhan tavara-aseman kohdalla ei käy, vaan rakennus halutaan purkaa. Liikenne ei tosin taida olla läheskään ainut syy purkuintoon. Vaihtoehto mahdollistaa esimerkiksi kahdeksankerroksisen rakennuksen alueelle.

Suora katulinjaus valittiin asemakaavan valmistelun pohjaksi ohjausryhmässä viime vuoden lopulla.

ILMOITUS

Neuvottelun ennakkoaineisto vuoti julkisuuteen joulun alla. Se sai Pro Tavara-asema -liikkeen aktiivit Milja Mansukosken, Marko Ulvilan, Iina Nummen, Merja Lassinaron ja Tarja Jokisen liikkeelle. He kävivät alkuviikosta keskustelemassa Tampereen kaupungin pormestarin Lauri Lylyn (sd.) ja kaavoituksesta vastaavan apulaispormestarin Aleksi Jäntin (kok.) kanssa asiasta.

Aktiivit korostivat kaupungin johdolle muun muassa sitä, että vanhan tavara-aseman suojeluvaihtoehdon jättäminen pois valmistelusta kesken kaavaprosessin täytyisi päättää poliittisen tasapuolisesti vaihtoehtoja esittelevän tarkastelun pohjalta.

Kaavan valmistelua jatketaan viranomaisneuvottelussa perjantaiaamuna 12.1. Pro Tavara-asema -liike järjestää neuvottelun alla aamuyhdeksältä mielenosoituksen Frenkellinaukiolla.

Ihmiset tulleet huijatuksi

– Ihmiset kokevat tulleensa huijatuiksi, sanoo Torkkola, yksi Pro Tavara-asema -liikkeen aktiiveista.

Viime syksynä kaupunki järjesti kaupunkilaisille osallistumistilaisuuksia, joissa esiteltiin vaihtoehtoja Morkun aukion ja Ratapihankadun kaavoitukselle katuratkaisuineen. Yksi vaihtoehdoista oli vielä tuolloin tavara-aseman ja myös Morkun seuraintalon säilyttäminen. Vähän myöhemmin tehtiinkin päätös, että katulinjaus on suora ja vanha tavara-asema puretaan.

– Tällainen vaikuttaa pelleilyltä, Torkkola sanoo.

Yleisötilaisuuksissa tavara-aseman ja Morkun säilyttämistä kannattaneet osallistujat hahmottelivat alueelle monenlaista toimintaa, kuten kaikille avoin kulttuurikeskus, jota yhdistykset ylläpitäisivät, tai uudenlainen museoiden, teattereiden, käsityöpajojen ympärille kehiteltävä uusi konsepti, joka vahvistaisi paikallista identiteettiä mutta kiinnostaisi Tampereen ulkopuolellakin. On puhuttu myös sisällissotamuseosta.

Ongelman ydin

Kaupunkilaisten valitsemana luottamushenkilönä Torkkolaa kiinnostaa paitsi tietysti itse tavara-aseman ja Morkun kohtalo, niin myös kysymys linjauspäätöksen julkisuudesta. Hän nimittäin kyllä sai pyydettyään kaupunginhallituksen varajäsenenä ohjausryhmän kokouksesta tehdyn muistion luettavakseen, mutta varustettuna ”ei julkinen” -merkinnällä.


Sinikka Torkkola

Torkkola ihmetteleekin, miten Tampereen kaupunki voi tulkita suuria kaavoituslinjauksia tekevän ohjausryhmän muistion salaiseksi.

– Oma tulkintani julkisuuslaista on, että neuvottelusta tehdyn muistion pitäisi olla julkinen, hän sanoo.

Torkkola pitää kummallisena, että hän joutuu kaupunginvaltuutettuna osoittamaan mieltään saadakseen tarvitsemaansa tietoa valmistelussa olevista asioista.

– Tässä ei ole kyse vain kaupunginhallituksen varajäsenen tiedonsaantioikeudesta, vaan myös tamperelaisten oikeudesta saada tietää, miten asioita valmistellaan, hän sanoo.

Tavara-asemakysymyksessä tiivistyy Torkkolan mukaan kaupunkisuunnittelun ydinongelma.

– Se alkupiste, jossa päätetään miten asiaa aletaan valmistella, on usein hämärän peitossa. Ydinkysymys on, miten kaupunkia kehitetään, miten jotakin ideaa lähdetään viemään eteenpäin.

Poliittinen ohjaus

Torkkolan vaatimus poliittisesta ohjauksesta ei saa vastakaikua viranhaltijoilta.

– He puolustautuvat sillä, että kyse on tavallisesta kaavanvalmisteluprosessista, mutta kun on tiedossa, että tästä asiasta ollaan erimielisiä, niin kyllähän linjauksesta olisi pitänyt käydä keskustelu, Torkkola sanoo.

Nyt yhdyskuntalautakuntaan tulee aikanaan kaavaesitys, joka on suoran katulinjauksen kannalla.

– Muita vaihtoehtoja ei ole. Lautakunta voi joko hyväksyä esityksen tai hylätä sen, jolloin asia menee uuteen valmisteluun.

Liikenteen vuoksi asiassa pitäisi Torkkolan mielestä kuitenkin edetä ripeästi.

– Tämä suhmurointi saattaa siis hidastaa asiaa. Eihän ole olemassa tietoa siitä, mitä mieltä valtuuston enemmistö asiasta on.

Vasemmistoliitto on tavara-aseman ja mutkan säilyttämisen kannalla, samoin vihreät, joiden valtuutettu Juhana Suoniemi on mukana tavara-asemaliikkeessä. Tavara-aseman säilyttäjiä löytyy muistakin puolueista.

Vanha tavara-asema ja rautatieläisten seurantalo Morkku edustavat merkittävää suomalaista rautatiehistoriaa. Pro Tavara-asema -liike keräsi jo kertaalleen vuonna 2013 yli 8 000 nimeä tavara-aseman säilyttämisen puolesta. Valtuusto päätti tuolloin säilyttää tavara-aseman, mutta siirtää sen purettavan Morkun paikalle. Sittemmin siirto osoittautui liian kalliiksi.

Nyt alueen kaavan valmistelijat ovat kääntämässä kaupungin kelkan. Aiemmin haluttiin purkaa Morkku ja säilyttää suojeltu tavara-asema. Nyt halutaankin suojella Morkku ja purkaa tavara-asema.