TELA

TELAn ekonomisti ei purkaisi eläkerahastoja.

Suomen eläkevarat lähentelevät 200 miljardia euroa. Työeläkevakuuttajat TELAn ekonomisti Mauri Kotamäki kertoo kuulleensa ehdotuksia, että eläkevarat pitäisi purkaa osittain tai kokonaan nykyisten eläkeläisten hyväksi.

– Eläkevarat on tarkoitettu eläkkeiden maksuun.

Kotamäen mukaan eläkevarallisuuden suunniteltua nopeampi purkaminen voi olla järkevää, mutta silloin on otettava kantaa myös siihen, miten eläkkeet rahoitetaan.

Purkamisella olisi merkitystä rahastointiin.

Kun palkansaaja on töissä ja maksaa eläkemaksua, maksuosuus ikään kuin talletetaan eläkevarallisuudeksi. Tätä varallisuutta kerrytetään koko työuran ajan eläkeyhtiöön, jossa se kasvaa korkoa. Kun ihminen pääsee eläkkeelle, sijoitusta aletaan purkaa.

ILMOITUS

Tosiasiassa maksuosuudesta maksetaan myös jo eläkkeellä olevien eläkkeitä.

Jos eläkevaroja nyt purettaisiin, pitäisi järjestelmän perustoimintamekanismia Kotamäen mukaan muuttaa. Tämä vaatisi ennen pitkää eläkkeiden leikkausta tai eläkemaksujen nostoa.

Nuoret maksumiehiksi

Kotamäki arvioi tuoreessa, TELAn nettisivulla julkaistussa blogissaan, että eläkevarojen nykyistä aktiivisemmalla käytöllä olisi monia vaikutuksia.

– Keskeisin on sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden muutos.

Jos rahastoja nyt purettaisiin nykyisten eläkeläisten hyväksi, työssä olevat ja tulevat sukupolvet maksaisivat laskun siitä.

– En väitä, etteikö rahastojen purkaminen voisi olla järkevää. On ihan mahdollista, että nykyisten eläkeläisten toimeentulo on sellaisella tasolla, että eläkkeitä voisi korottaa. Kyseessä on päättäjien arvovalinta. Pointtini on, että ilmaisia lounaita ei ole.

Suomalaisten puheista saa Kotamäen mukaan toisinaan sellaisen kuvan, että vaikka eläkevarallisuutta puretaan, jossakin se jatkaa edelleen karttumistaan.

– Se ei ole mahdollista. Eläkevarallisuus on sitä varten, että sillä maksetaan joskus aikanaan ”korvamerkityt” eläkkeet. Jos varallisuutta puretaan aikaisemmin, joutuvat tulevat sukupolvet maksumieheksi.

Jos eläkerahastoja alettaisiin nyt purkaa, kuka siitä hyötyisi?

– Jos saman tien alettaisiin purkaa, hyötyjiä olisivat nykyiset eläkeläiset. Mitä tuoreempi eläkeläinen on, sitä enemmän siitä hyötyisi, kun voisi olla pidempään eläkkeellä hyvillä säännöillä.