Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Korkeimman hallinto-oikeuden kanta saattaa mutkistaa ennemmin tai myöhemmin maakuntien liikelaitosten toimintaa.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että sote-lakipaketti, joka sisältää valinnanvapauden, pitää saattaa EU:n komission käsittelyyn.

Sote-uudistuksen valmistelussa ei aiota reagoida korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) käsitykseen, että lakikokonaisuus pitäisi lähettää EU:n tarkastettavaksi, kertoo Kuntalehti verkkolehdessään.

Asian on kertonut Kuntalehdelle sote-valmistelua johtava hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM). Hänen mukaansa lakikokonaisuutta ei olla lähettämässä EU:n tarkastettavaksi.

On riski, että maakunnan tuottamat valinnanvapauspalvelut tulkitaan yhtiöittämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaksi markkinaehtoiseksi palveluksi.

STM kiisti eilen omassa twitterissään, että sote-uudistuksen valmistelu ei etenisi suunnitellussa aikataulussa. Hallitus on joutunut ottamaan kantaa asian noustua julkisuuteen. EU-käsittelyn tarpeellisuuden on kiistänyt myös kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.).

STM on sivuraiteistanut KHO:n kannan jättämällä sen pois lausuntoyhteenvedosta.

ILMOITUS

Yksityisille ja julkisille rahoitus samasta lähteestä

Kyse on siitä, että maakuntien liikelaitokset toimivat samoilla markkinoilla kuin kaupalliset sote-alan yritykset. Epäselvyyttä saattaa KHO:n mukaan syntyä siitä ovatko liikelaitokset taloudellisia vai ei-taloudellisia toimijoita.

Lähtökohtana on, että julkinen sote-järjestelmä on ei-taloudellinen. Maakuntien liikelaitosten toimintaa rahoitetaan valtion budjetista sekä palvelumaksuilla, jotka maakunnat keräävät. Verotusoikeutta niillä ei ole.

Myös yksityisten sote-keskuksia rahoitettaisiin samoin eli maakunnan kautta.

Kuntien liikelaitosten osalta on ollut nykyisin erittäin tarkat säännökset siitä, miten laajasti ne saavat ylipäänsä toimia kilpailuilla markkinoilla. Nyt on tulossa valinnanvapaus asiakkaille, jotka voivat sote-keskuksissa valita joko julkisen, yksityisen tai järjestön palveluja.

Nergin mukaan vain tuet taloudelliseen toimintaan viedään EU:n notifiointiprosessiin.

Hyökkäävätkö yksityiset sote-yritykset liikelaitosten kimppuun?

Kuntaliiton lakiasiain johtaja Arto Sulonen kirjoittaa blogissaan, että ”maakunnan sisällä toimiva valinnanvapauspalveluita tuottava yksikkö toimisi markkinoiden näkökulmasta yksityisen yrityksen tavoin”.

Se ei kuitenkaan voisi mennä konkurssiin ja se olisi hankintalain mukainen hankintayksikkö. Sama viranomainen eli Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoisi maakuntien ja yritysten tuottamien valinnanvapauspalveluiden toimintaedellytysten tasapuolisuutta.

Sulosen mukaan onkin olemassa riski, että ”maakunnan tuottamat valinnanvapauspalvelut lopulta kuitenkin tulkittaisiin yhtiöittämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaksi markkinaehtoiseksi EU:n toimivaltaan kuuluvaksi taloudelliseksi toiminnaksi”.

Näin hän ennakoi jo joulukuussa.

Kuntalehden kommentin mukaan on helppo kuvitella, että asia päätyy KHO:n pöydälle, jos lakikokonaisuus hyväksytään ja astuu voimaan kuulematta EU:ta. Tätä perustellaan, että asia kiinnostaa sote-alan yksityisiä toimijoita, ja heillä on KHO:n kanta tiedossa. Lienee vain ajan kysymys, koska se kanta testataan.