Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

50 000 nimen raja meni rikki keskiviikkona.

Eduskunta on saamassa heti alkuvuodesta käsiteltäväkseen aktiivimallin kumoamista koskevan kansalaisaloitteen lisäksi toisenkin kansalaisaloitteen. Siinä vaaditaan kansanedustajien sopeutumiseläkkeen poistamista. Elokuussa vireille pannun aloitteen 50 000 nimen raja meni rikki keskiviikkona.

Sopeutumiseläkkeen vastaisen aloitteen nousu on selvästi reaktio työttömyysturvan aktiivimalliin ja sitä koskevaan kansalaisaloitteeseen. 11. elokuuta vireille pantu aloite sai jouluun asti vain joitakin kymmeniä allekirjoituksia päivässä. 28.12. jolloin aktiivimallia koskevasta aloitteesta alettiin puhua, nimiä tuli yli 2 400.

Keskustelua aktiivimallista on varsinaisesti käyty vasta tammikuussa. Se näkyy uutena piikkinä. Eilen kansanedustajien sopeutumiseläkkeen vastustajia löytyi 13 280.

Tamperelaisen Joel Rouvisen kansalaisaloitteessa esitetään kansanedustajien sopeutumiseläkkeen lakkauttamista riippumatta siitä, milloin heidät on ensimmäistä kertaa valittu eduskuntaan.

Ennen vuotta 2011 valituilla kansanedustajilla on oikeus vähintään seitsemän edustajavuoden jälkeen sopeutumiseläkkeeseen, jota voi jatkaa vanhuuseläkkeelle siirtymiseen asti. Vuodesta 2011 voimassa on ollut laki, jonka mukaan kansanedustaja on oikeutettu edustajantoimensa jälkeen 1–3 vuoden sopeutumisrahaan riippuen hänen edustajantoimensa pituudesta.

Kansalaisaloitteen tavoitteeksi ilmoitetaan tarkoitus kannustaa sopeutumiseläkkeeseen oikeutettuja kansanedustajia työllistymään edustajantehtävien jälkeen ja taloudelliset säästöt. Sopeutumisraha säilyisi.

Aktiivimallin kumoamista koskeva kansalaisaloite ylitti keskiviikkona 120 000 allekirjoittajan määrän.