Lehtikuva/Markku Ulander

Pankkilakko koskee koko rahoitusalaa.

Ammattiliitto Nousu tavoittelee rahoitusalalle työaikamääräysten kehittämistä paikallisesti sopien sekä palkankorotuksia, jotka nostavat kaikkien alalla työskentelevien palkkoja.

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluja on käyty lokakuun alusta lukien tuloksetta. Ammattiliitto Nousu on päättänyt aloittaa työnseisauksen Nordean Suomen toiminnoissa. Pankkilakko toteutuu 4.1.– 5.1.2018 ja näkyy käytännössä konttoreiden sulkemisena ja asiakaspalvelun heikentymisenä.

Neuvotteluissa rahoitusalan työnantajat ovat vaatineet työehtosopimuksen työaikamääräysten täydellistä vapauttamista työnantajan yksipuoliselle työnjohto-oikeudelle. Palkansaajapuolen liitot ovat esittäneet ratkaisuksi tilanteeseen paikallista sopimista, jossa yrityskohtaisia erityispiirteitä olisi mahdollista huomioida.

Yt-neuvottelut 500 työsuhteen päättämisestä

Huolimatta siitä että työnantajat ovat yleisesti vaatineet paikallisen sopimisen lisäämistä laajasti julkisuudessa, rahoitusalan työnantajat vastustavat paikallista sopimista ja edustavat hyvin vanhakantaista johtamiskulttuuria.

Pankkien jo muutenkin jaksamisen äärirajoilla työskentelevästä henkilöstöstä pyritään ammattiliitto Nousun mukaan työaikamääräyksiä muuttamalla repimään vielä lisätehoja irti. Työnantaja ei ammattiliiton mukaan tavoittele päinvastaisista puheista huolimatta parannuksia asiakaspalveluun, vaan tavoittelee pienenevän henkilöstömäärän hyödyntämistä laajemmin kaikkina viikon päivinä kellon ympäri. Tällä ei paranneta asiakaspalvelua millään tavoin.

ILMOITUS

Samaan aikaan Nordea on käynnistänyt Suomessa massiiviset yhteistoimintaneuvottelut lähes 500 henkilön työsuhteiden päättämiseksi.

Pankit tekevät huipputuloksia. Esimerkiksi Nordean vuoden 2016 liikevoitto oli 4,6 miljardia euroa. Silti työehtosopimusneuvotteluissa työnantajat ovat tarjonneet yleiskorotuksia, jotka olisivat merkittävästi pienempiä kuin muilla aloilla. Suuri osa palkankorotuksista halutaan ohjata jaettavaksi palkkakeskusteluissa, joiden kohdentamisesta työnantaja päättää.

Juttua päivitetty kello 20.06.