IPS/Taylor Toeka Kakala

Puusta hiileksi

Puuhiiltä valmistetaan kuumentamalla puuta hapettomassa tilassa eli kuivatislaamalla. Valtaosa maapallon puuhiilestä tuotetaan ikivanhalla miilumenetelmällä. Kehitysmaissa käytetään yleisesti maamiilua, jossa lämpö tuotetaan antamalla pienen osan puusta palaa.

Prosessissa puusta poistuu ensin vesi, osa puuaineksesta kaasuuntuu ja osa nesteytyy puuöljyksi. Musta, huokoinen puuhiili on kuivatislauksen kiinteä jäännös, jossa on alkuainehiiltä 85–90 prosenttia.

(Wikipedia)

Sambian faktat:

Sisämaavaltio eteläisessä Afrikassa

Asukkaita 16,2 miljoonaa

Alle 1,90 dollarilla päivässä eläviä 64,4 % (2010)

Yli 15-vuotiaista lukutaitoisia 61,4 %

ILMOITUS

Hiilidioksidipäästöt 0,3 tonnia/asukas (2014)

Vrt. hiilidioksidipäästöt Suomi: 8,7 USA: 16,5 (2014)

Sijoitus Inhimillisen kehityksen indeksissä 139/188

(Lähde: YK)

Tuottajayhdistys voi tehdä nyt luvalla sitä, mikä ennen piti salata.

– Meitä ajavat puuhiilen valmistukseen taloudelliset syyt, kuten maatalouskemikaalien hankinta ja lasten koulumaksut, sambialainen Arclay Moonga selittää. Hän on hiljan perustetun Choman puuhiiliyhdistyksen puheenjohtaja.

Yli 16 miljoonasta sambialaisesta 70 prosenttia käyttää puuta tai siitä valmistettua puuhiiltä polttoaineena.

Moni pitää puuhiiltä omana ”pankkiautomaattinaan”, sillä kova kysyntä turvaa myyjälle varman käteisvirran, Moonga jatkaa. Ilmiön kääntöpuolena on ollut yltyvä metsäkato, jonka pääsyyllisiksi on sanottu puuhiiltä tuottavia pienviljelijöitä.

Metsät peittävät vielä 59 prosenttia Sambian pinta-alasta, mutta hävikiksi arvioidaan yli 276 000 hehtaaria vuodessa. Chomaa ympäröivä Eteläinen maakunta on pahimpia metsätuhoalueita Kuparivyöhykkeen ja pääkaupungin Lusakan ympäristön jälkeen.

Tuotanto kestäväksi

– Naisten veden- ja puunhakumatkat ovat venyneet, kun joet ovat alkaneet olla kuivina osan vuotta ja puusto on vähentynyt, Daglous Ngimbu Eteläisen maakunnan hallinnosta sanoo.

Tilannetta on kärjistänyt kiihtynyt puuhiilentuotanto, johon uhrattiin jopa ruokaa tuottavia puita.

YK:n ruokajärjestön FAOn metsitys- ja maatalousohjelma on vuodesta 2012 yrittänyt ratkoa maakunnan ongelmia kumppanijärjestöjensä kanssa.

Uudenlainen lähestymistapa kannustaa kestävään puuhiilentuotantoon ja pyrkii parantamaan metsä- ja maataloussektorin yhteistyötä. Pienviljelijöiden teknisiä valmiuksia ja yrityskulttuuria vahvistetaan.

Tehtävä ei ole helppo alueella, jossa puuhiilentuotanto ja -kauppa on ollut valtaosin laitonta.

– Moni luuli, että puuhiilikauppa oli laitonta, vaikka olisi maksanut toimiluvista. Siksi tuotteet liikkuivat enimmäkseen yöllä, ja pelko piti meidät kaukana viranomaisista, Moonga kertoo.

– Oltuani yli 20 vuotta alalla voin vihdoin käydä puuhiilellä avointa kauppaa eikä minua voida pelotella myymään halvalla ja salaa viranomaisten pelossa, hän iloitsee.

Toimiluvat vain yhdistyksille

– Ei ollut helppoa saada puuhiilentuottajia yhteen ja yhteistyöhön metsäviranomaisten kanssa, FAOn edustaja George Okech tunnusti tilaisuudessa, jossa maan ensimmäinen puuhiiliyhdistys perustettiin Chomaan ja sille myönnettiin 13 000 euron avustus.

Ockechin mukaan tuottajaryhmien perustaminen on ensiaskel kohti metsien kestävää käyttöä, joka myös hyödyttää siitä eläviä köyhiä ihmisiä aiempaa enemmän. Tavoitteisiin pääsemiseksi puuhiilentuottajille opetetaan uusia menetelmiä.

Choman puuhiiliyhdistys saa metsäministeriöltä 45 000 euroa lisätukea, joka käytetään taimitarhojen ja naisten korinpunonnan kehittämiseen.

FAO myös auttaa Sambian metsäministeriötä laatimaan uudet säännöt, joiden mukaan vain yhdistyksiin liittyneet puuhiilentuottajat saavat toimiluvan.

Perinteinen hallinto mukana

Paikalliset neuvostot ja perinteiset johtajat suorittivat valmistelut ja tekivät päätökset Choman yhdistystä perustettaessa. Kokemuksia aiotaan hyödyntää valtakunnallisesti.

– Choman päättäjät ovat tietoisia ilmastonmuutoksen kielteisistä vaikutuksista maatalouteen ja ymmärrämme, että metsillä on keskeinen rooli ekosysteemissä, kunnan pormestari Javen Simoloka sanoo.

– Kaikki neuvoston jäsenet äänestivät puuhiiliyhdistyksen perustamisen puolesta, jotta yhteisön osallistumismahdollisuudet paranevat ja äänemme kuuluu metsähallintoon, hän jatkaa.

Alueen perinteisen hallinnon päällikkö Cooma sanoo halunneensa rajoittaa hakkuita ja suhtautui siksi aluksi epäillen puuhiiliyhdistykseen.

– Onneksi kyse ei olekaan suruttomasta puunkaadosta, hän huokaa.

Englanninkielinen versio

Puusta hiileksi

Puuhiiltä valmistetaan kuumentamalla puuta hapettomassa tilassa eli kuivatislaamalla. Valtaosa maapallon puuhiilestä tuotetaan ikivanhalla miilumenetelmällä. Kehitysmaissa käytetään yleisesti maamiilua, jossa lämpö tuotetaan antamalla pienen osan puusta palaa.

Prosessissa puusta poistuu ensin vesi, osa puuaineksesta kaasuuntuu ja osa nesteytyy puuöljyksi. Musta, huokoinen puuhiili on kuivatislauksen kiinteä jäännös, jossa on alkuainehiiltä 85–90 prosenttia.

(Wikipedia)

Sambian faktat:

Sisämaavaltio eteläisessä Afrikassa

Asukkaita 16,2 miljoonaa

Alle 1,90 dollarilla päivässä eläviä 64,4 % (2010)

Yli 15-vuotiaista lukutaitoisia 61,4 %

Hiilidioksidipäästöt 0,3 tonnia/asukas (2014)

Vrt. hiilidioksidipäästöt Suomi: 8,7 USA: 16,5 (2014)

Sijoitus Inhimillisen kehityksen indeksissä 139/188

(Lähde: YK)