IAEA Imagebank

Kashiwazaki-Kariwan kaksi reaktorit olisivat ensimmäiset uudelleen käynnistettävät Fukushiman tyyppiset reaktorit.

Japanin ydinenergian turvallisuutta valvova virasto NRA antoi keskiviikkona turvallisuushyväksynnän kahden reaktorin uudelleenkäynnistämiseen Kashiwazaki-Kariwan jättiläismäisessä voimalakompleksissa.

Voimalan kaikki seitsemän reaktoria ovat olleet pysäytettyinä Fukushiman maaliskuussa 2011 sattuneesta onnettomuudesta lähtien.

Toimiessaan Kashiwazaki-Kariwa kuului maailman suurimpiin ydinvoimalaitoksiin, ja se oli teholtaan 8 200 megawattia. Laitos sijaitsee Niigatan maakunnassa parisataa kilometriä Tokiosta luoteeseen.

Vastustajien mielestä Kashiwazaki on sopimaton paikka ydinvoimalalle.

Kashiwazaki-Kariwan reaktorit ovat samaa kiehutusvesityyppiä kuin Fukushima Daiichin onnettomuusreaktorit. Myös sen omistaja on sama, Tokion sähköyhtiö Tepco.

Valvontaviranomaisen antama lupa koskee Kashiwazaki-Kariwan reaktoreita 6 ja 7. Tepco on kertonut tehneensä niihin merkittäviä turvallisuusparannuksia Fukushimasta saatujen kokemusten perusteella.

ILMOITUS

Yhä turvallisuushuolia

Yhtiö on suunnitellut käynnistävänsä reaktorit uudelleen keväällä 2019. Käynnistäminen vaatii kuitenkin myös luvan Niigatan maakunnalta.

Niigatan kuvernööri Ryuichi Yoneyama ei aio antaa lupaa ainakaan ennen kuin Fukushiman onnettomuutta tutkiva komitea on julkistanut loppuraporttinsa. Tähän arvioidaan kuluvan vielä 3–4 vuotta.

Yoneyama valittiin kuvernööriksi nimenomaan tunnettuna ydinvoiman vastustajana.

Uudelleenkäynnistämisen vastustajien mielestä Kashiwazaki on sopimaton paikka ydinvoimalalle. Sen alla maankuoressa on kaksi siirroslinjaa. Vuonna 2007 Kashiwazakin edustalla merellä tapahtui 6,6 asteen maanjäristys, joka aiheutti lieviä vaurioita voimalalle.

Kashiwazakin kaupungissa asuu 90 000 ihmistä ja 30 kilometrin säteellä voimalasta yli 400 000. Tämä on enemmän kuin Fukushiman ympäristössä, ja näin suurta ihmisjoukkoa olisi vaikea evakuoida nopeasti.

Fukushimasta jättikustannukset

Tepco-yhtiön mukaan sen täytyy käynnistää Kashiwazaki-Kariwan kaksi reaktoria, jotta se pystyy maksamaan Fukushiman onnettomuudesta aiheutuneet kustannukset.

Fukushiman turman yhtiölle ja yhteiskunnalle aiheuttamat kustannukset ovat erittäin suuret. Japanin hallituksen mukaan Fukushiman purkamisen, ympäristön kunnostamisen sekä asukkaille maksettavien korvausten lasku nousee 160 miljardiin euroon.

Lisäksi tulevat muun muassa kustannukset tuhoutuneiden reaktorien radioaktiivisten jätteiden hävittämisestä. Japanilainen taloustutkimuslaitos onkin arvioinut Fukushiman onnettomuuden kokonaiskustannusten olevan neljän vuosikymmenen aikana jopa yli 500 miljardia euroa.

Kalliit uudistustyöt

Tepco on korottanut Kashiwazaki-Kariwan voimalan edessä mereltä suojaavan vallin 15-metriseksi. Tämä riittää yhtiön mukaan suurimmankin tsunamin pysäyttämiseen.

Lisäksi voimalaan on asennettu uusia turvalaitteita reaktorin sulamisen, vetyräjähdyksen ja muiden mahdollisten vikojen varalta. Kaikkiaan uudistustöiden lasku on yli 5 miljardia euroa.

Yhtiö kehuu nyt, että Kashiwazaki-Kariwa on maailman turvallisin ydinvoimala.

Suurinta osaa paikallisista asukkaista lupaukset eivät vakuuta. Vastustajat muistuttavat, että ei Fukushiman kaltaisenkaan onnettomuuden pitänyt olla mahdollinen.

Fukushima käänsi yleisen mielipiteen Japanissa ydinvoimalle kielteiseksi. Maan 48 reaktorista vain 4 on toiminnassa.

Vastustus säilynyt suurena

Kashiwazaki-Kariwan kaksi reaktoria olisivat ensimmäiset Tepcon operoimat, jotka käynnistettäisiin Fukushiman turman jälkeen. Ne olisivat myös ensimmäiset uudelleen käynnistettävät kiehutusvesireaktorit.

Kaikkiaan uuden luvan tarkistusten ja turvatoimien lisäämisen jälkeen on Japanissa saanut 14 reaktoria, mutta paikallinen vastustus niiden avaamiseksi on pysynyt suurena.

Epäluulo erityisesti Tepco-yhtiötä kohtaan on laajalle levinnyttä, ottaen huomioon kaiken sen, mitä Fukushiman onnettomuuden jälkimainingeissa paljastui. Myös NRA:n arviossa käsiteltiin sitä, onko yhtiöstä ylipäätään ydinvoimaloiden operoijaksi.

Japanin pääministeri Shinzo Abe aikoo kuitenkin palauttaa ydinvoiman merkittävään asemaan. Hänen tavoitteensa on se, että vuoteen 2030 mennessä Japani tuottaisi viidesosan sähköstään ydinvoimalla. Tämä edellyttäisi noin 30 voimalan käynnistämistä.