Lehtikuva/Vesa Moilanen

Paljon kritisoitu aktiivimalli tuottaa paljon työtä työttömyyskassoille.

Niin kutsuttu työttömyysturvan aktiivimalli astuu voimaan ensi vuoden alussa. Samalla se tuo merkittävän muutoksen ammattiliittojen työttömyyskassojen käsittelyihin.

Palvelualojen ammattiliitto Pamissa aktiivimalli vaikuttaa kokonaan työttömiin jäseniin, joita on noin 10 000 kuukaudessa kertoo palvelupäällikkö Nina Sundqvist. Heidän korvauksensa maksetaan automaattisesti, mutta ensi vuoden alusta kassan pitää tapauskohtaisesti selvittää, täyttyykö heidän aktiivisuusedellytyksensä.

– Kokonaan työttömät tippuvat aina 65 päivän jälkeen käsiteltäväksi erikseen, Sundqvist sanoo.

Pamissa on Sundqvistin mukaan pohdittu, miten työttömyyskassan jäsenistä saadaan seulottua ne, jotka eivät kuulu aktiivimallin piiriin.

– Heitä ovat esimerkiksi eläke-etuuksia saavat, hän sanoo.

ILMOITUS

Ensimmäisen kerran iso määrä hakemuksia tulee käsiteltäväksi pääsiäisen jälkeen. Hakemussumaan onkin Sundqvistin mukaan jo varauduttu.

– Pääsiäisen jälkeinen viikko voi olla melkoinen. Sille ei ole myönnetty lomia ollenkaan, hän mainitsee.

Miten aktiivisuusedellytys täyttyy

Niin kutsutussa aktiivimallissa työttömyysetuutta leikataan 4,65 prosenttia, jos työtön ei ole ollut lain edellyttämällä tavalla aktiivinen. Aktiivisuusedellytys täyttyy jollain seuraavista keinoista:

Ansaitsee yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta eli vähintään 241 euroa.

On yhteensä viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa tai viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa tai viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta.

Lakia on kritisoitu paljon. Esimerkiksi Työttömien keskusjärjestö pitää sen perusongelmana sitä, että kaikille työttömille ei riitä töitä tai palveluita, jotta työttömät voivat osoittaa aktiivisuutensa.

Lue lisää:

Näin työttömyysturvan aktiivimalli käytännössä toimii.

Arvotonta näytelmää aktiivimallista loppuun asti.

Nyt se on varma: työttömyysturvan aktiivimalli läpi eduskunnassa.