Lehtikuva/Vilja Vehkaoja

Yhteishankinta vähentää byrokratiaa.

Yksinyrittäjien ja pienten yritysten työterveyspalveluiden järjestämistä kokeillaan yhteishankintana Uudellamaalla, Pohjois- ja Etelä-Karjalassa, Savossa, Kainuussa ja Pirkanmaalla. Kokeilu kestää vuoden 2018 loppuun.

Ensimmäiset kokemukset yhteishankinnasta ovat lupaavia, kertoo kehittämispäällikkö Helena Palmgren Työterveyslaitoksesta.

– Yhteishankinta vähentää yrittäjien hallinnollista taakkaa. Yhteishankinnalla varmistetaan, että palvelut ovat laadukkaita, kohtuuhintaisia sekä vastaavat yrittäjien ja pienten yritysten tarpeita.

Hankkeen tavoitteena on tukea yrittäjien ja pienissä yrityksissä työskentelevien työkykyä ja työssä jaksamista.

Byrokratia pelottaa

Työnantaja on lain mukaan velvollinen järjestämään työntekijöilleen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palvelut. Yrittäjälle itselleen työterveyshuollon järjestäminen on vapaaehtoista.

ILMOITUS

Työnantajayrittäjille on usein epäselvää, mitä palveluja työntekijöille on järjestettävä ja miten niiden kustannuksista saa korvauksia. Palvelujen hankkiminen koetaan aikaa vieväksi ja byrokraattiseksi.

– Yhteishankinta vastaa näihin haasteisiin. Myös yksinyrittäjät tarvitsevat tukea työkyvylleen, muistuttaa Palmgren.

Hänen mukaansa tällä hetkellä vain noin joka seitsemäs yksinyrittäjä on työterveyshuollon piirissä.

Hyviä kokemuksia

Yrittäjäjärjestöt ovat solmineet Pohjois-Karjalassa ja Uudellamaalla puitesopimuksia työterveyspalvelujen tuottajien kanssa. Puitesopimusta markkinoidaan alueiden yrittäjille ja kiinnostusta tuntuu riittävän.

– Työterveyspalvelujen hankkimisessa helppo saatavuus on tärkeimpiä kriteerejä. Valitsimme useampia palveluntuottajia, jotta saimme koko toimialueemme katettua, kertoo Uudenmaan Yrittäjien järjestöpäällikkö Petri Ovaska.

– Yhteishankinta helpottaa kaikkia yrittäjiä, naisia ja miehiä. Se on vaivatonta ja tuo etua kaikille, kuvailee kehittämisen pioneerityötä tehnyt Pohjois-Karjalan Yrittäjänaisten puheenjohtaja Päivi Könönen.

Tutkimus valmistuu 2018

Työterveyslaitoksen hanke alkoi jo 2015, jolloin yhteishankintamallia alettiin rakentaa. Mukana suunnittelussa on ollut yrittäjäjärjestöjä ja työterveyshuoltoja.

Parhaillaan menossa olevassa yhteishankintamallin kokeilussa on mukana 15 Suomen Yrittäjien alue-, paikallis- ja toimialajärjestöä.

Työterveyslaitos selvittää yhteishankinnan vaikuttavuutta ja osallistujien tyytyväisyyttä sekä yhteishankintaan että työterveyspalveluihin. Tutkimus yhteishankintakokeilun vaikuttavuudesta valmistuu vuonna 2018.