Lehtikuva/Handout

Maailman merissä on yhä enemmän muovijätettä, joka jauhautuu vaaralliseksi mikromuoviksi. Suurinta osaa muovista ei kuitenkaan heitetä suoraan mereen, vaan se tulee jokia pitkin.

Saksalainen Helmholtzin tutkimuskeskus on arvioinut, että peräti 90 prosenttia merten muovista on peräisin vain kymmenestä joesta. Ne ovat Jangtse, Indus, Keltainenjoki, Haijoki, Niili, Ganges, Helmijoki, Amur, Niger ja Mekong.

Näiden jokien varsilla on paljon asukkaita, mutta ei kunnollista jätteiden keruuta tai kierrätystä, eikä myöskään tietoa muovijätteen haitallisuudesta.

Ongelman näin selvä keskittyminen toisaalta helpottaisi sen ratkaisemista. Ei tarvita mitään uutta teknologiaa muovin kierrättämiseksi jokivarsilla; poliittinen tahto jokivarsien maissa ja muualta maailmasta tuleva tekninen ja mahdollisesti taloudellinen apu riittäisivät.

Ongelman keskittyminen helpottaisi sen ratkaisemista.

YK:n ympäristöjärjestön Unepin kokouksessa Nairobissa pari viikkoa sitten maailman valtiot lupasivat ratkaista merten muovijätteen ongelman. Sitovan sopimuksen tekemiseen voi kuitenkin mennä vielä aikaa.