Pekka Pajuvirta

VakaVai-hanke tutki varhaiskasvatusta

Selvitti, millaisina lainsäädännössä tehtyjen muutosten vaikutukset näyttäytyvät varhaiskasvatuksen laadun, eri osapuolten ja varhaiskasvatuksen erilaisten yhteiskunnallisten merkitysten näkökulmasta.

Varhaiskasvatusta koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin vuosien 2015 ja 2016 aikana kahdessa vaiheessa.

Laki lasten päivähoidosta muuttui varhaiskasvatuslaiksi 1.8.2015.

Sipilän hallitus rajasi subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta ja suurensi ryhmäkokoja yli 3-vuotiaiden lasten ryhmissä 1.8.2016 alkaen.

VakaVai-hankkeen toteuttamisesta on vastannut Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimusryhmä.

ILMOITUS

Hallitus teki mistä sitä varoitettiin varhaiskasvatuksen uudistuksen yhteydessä: lapset ovat nyt eriarvoisessa asemassa.

Alkuviikosta julkaistu selvitys lasten varhaiskasvatuksesta kertoo karusta todellisuudesta. Hallituksen viime vuonna tekemät muutokset kohtelevat lapsia hyvin eri tavoin.

Tulokset osoittavat, että hallitus näyttää tehneen kaikkensa lasten varhaiskasvatuksen kriisiyttämiseksi. Se mahdollisti päiväkotiryhmien kasvattamisen, toisin kuin edellinen hallitus.

Osa kunnista tarttui tilaisuuteen ja kasvatti lapsiryhmiä, eli yhtä aikuista kohti on aikaisempaa enemmän lapsia. Noin puolet kunnista on nostanut suhdelukua lain mahdollistamalla tavalla. Noin kaksi kolmasosaa kunnista on rajannut subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta.

Erityinen huoli kaikkein pienimmistä lapsista

Varhaiskasvatusryhmissä on hyvin erilaisia lapsia, kuten osa-aikaisia, osapäiväisiä tai laajennetun varhaiskasvatuksen piirissä olevia lapsia, mikä johtuu varhaiskasvatuksen rajoittamisesta.

Työntekijät arvioivat, että joukon kasvaessa lasten yksilöllinen kohtaaminen on kärsinyt. Erityisen huolissaan he ovat kaikkein pienimmistä lapsista, erityistä tukea tarvitsevista lapsista sekä suomen kielen oppimiseen tukea kaipaavista lapsista.

Työntekijät kuvaavat levottomuuden, melun, tilojen ahtauden ja vaaratilanteiden lisääntyneen päiväkodeissa.

Lasten kokopäiväinen varhaiskasvatus väheni

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen osallistuneiden lasten määrä laski vuodesta 2015 vuoteen 2016 verrattuna.

Suurimmat muutokset tapahtuivat 3 – 5-vuotiaiden ryhmässä. Kokopäiväisen varhaiskasvatuksen piirissä olevia lapsia oli viime vuoden aikana noin 10 500 lasta 187 kunnassa. Lasten määrä laski 13,5 prosenttia.

Osa-aikaisten lasten määrä nousi vastaavasti sekä tässä ryhmässä että alle 3-vuotiaiden ryhmässä. Esimerkiksi niissä kunnissa, joissa subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta oli rajattu, kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olleiden lasten määrä väheni.

Samaan aikaan näissä kunnissa osa-aikaisessa/osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa olleiden lasten määrä lisääntyi sekä alle 3-vuotiaiden että 3–5-vuotiaiden ryhmissä.

Hallitus siis onnistui leikkaamaan varhaiskasvatukseen osallistumista. Nyt kokoomus on tullut katumapäälle: Se on esittänyt 5-vuotiaille varhaiskasvatusta.

Tutkimuksessa arvostellaankin poliitikkoja poukkoilevasta päätöksenteosta varhaiskasvatuksessa.

Uudistukset hämmentävät työntekijöitä ja vanhempia

Varhaiserityisopettajat, lastentarhanopettajat, lastenhoitajat ja varhaiskasvatusyksiköiden varajohtajat suhtautuivat johtajia kriittisemmin siihen, miten uudistetut tavoitteet toteutuivat.

Vanhemmat kritisoivat muutosten heikentäneen lasten ja perheiden tasavertaisuutta ja lasten vertaissuhteiden pysyvyyttä. Pedagogisia tavoitteita pidettiin pääsääntöisesti hyvinä, mutta vanhempia uudistukset hämmentävät.

Osa on hyvin kriittisiä, vaikka osa on tyytyväisiä muutoksiin. Osa vanhemmista tuntuu jäävän ulkopuolisiksi lastensa päiväkodin arjesta.

Tutkijat kehottavatkin satsaamaan lasten ja vanhempien osallisuuteen, tiedonkulkuun ja lapsen edun arviointiin.

Myös henkilöstön pedagogista osaamista tulisi lisätä. Osa työntekijöistä kokee, etteivät he ole saaneet tarpeeksi täydennyskoulutusta.

VakaVai-hanke tutki varhaiskasvatusta

Selvitti, millaisina lainsäädännössä tehtyjen muutosten vaikutukset näyttäytyvät varhaiskasvatuksen laadun, eri osapuolten ja varhaiskasvatuksen erilaisten yhteiskunnallisten merkitysten näkökulmasta.

Varhaiskasvatusta koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin vuosien 2015 ja 2016 aikana kahdessa vaiheessa.

Laki lasten päivähoidosta muuttui varhaiskasvatuslaiksi 1.8.2015.

Sipilän hallitus rajasi subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta ja suurensi ryhmäkokoja yli 3-vuotiaiden lasten ryhmissä 1.8.2016 alkaen.

VakaVai-hankkeen toteuttamisesta on vastannut Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimusryhmä.