Lehtikuva/Martti Kainulainen

Valtiovarainministeriön tiistaina julkistettu taloudellinen katsaus ei sisällä yllätyksiä. Talouskasvu jatkuu vahvana koko kahden vuoden ennustejakson.

Maailmantalouden kasvun vetämä Suomen talous kasvaa ensi vuonna 2,4 prosenttia ja 1,9 prosenttia vuonna 2019. Kuluvan vuoden talouskasvuksi VM arvioi 3,1 prosenttia.

Talouskasvu lisää työllisyyttä, mikä kasvattaa verotuloja ja pienentää työttömyys- ja muita sosiaalimenoja. Julkisen talouden alijäämä pienenee ja velkaantuminen hidastuu, mutta rakenteellinen alijäämä ei VM:n mukaan kuitenkaan poistu.

Velkasuhde painuu hieman 60 prosentin alapuolelle vuonna 2019. Se on VM:n arvion mukaan kuitenkin tilapäistä ja suhdanteen huonontuessa velkasuhde ylittää jälleen EU:n hyväksymän 60 prosentin rajan.

Ylijohtaja Mikko Spolander valtiovarainministeriöstä arvioi vahvan talouskasvun taustalla olevan vahva vientikysyntä, kohentunut kilpailukyky sekä yritysten ja kotitalouksien luottamus talouteensa. Kotitaloudet uskaltavat kuluttaa ja yritykset investoida.

ILMOITUS

Puskuria pahojen päivien varalle

Vahvan, noin 2 prosentin talouden kasvukauden jälkeen Spolander arvioi talouskasvun vakiintuvan jatkossa 1 – 1,5 prosentin tasolle. Se ei Spolanderin mukaan riitä kattamaan julkisia menoja. Tarvitaan lisää työllisyyttä ja tuottavuutta.

Arvioitua pidempään jatkuva korkeasuhdanne antaa Spolanderin mukaan mahdollisuuksia luoda julkiseen talouteen puskuria pahojen päivien varalle.

Yksityisen kulutuksen kasvua tukee työllisyyden kohenemisen lisäksi ansiotason nousu. Syksyllä käynnistyneen työmarkkinakierroksen palkankorotukset sopivat VM:n mukaan suhdannetilanteeseen, vaikka ovatkin hieman aiempaa ennustetta suuremmat. Vuotuisiksi palkankorotuksiksi VM arvioi 2 prosenttia, josta liukumien osuus on 0,4 prosenttia.

Yleensä palkkaliukuma on vajaan prosentin luokkaa.

Työllisyys kohenee hitaasti

Inflaatio kiihtyy vain hiukan, eikä sekään johdu palkankorotuksista. Eniten inflaatiota kiihdyttävät VM:n mukaan veronkorotukset.

Työttömyys alenee edelleen vähitellen 8,5 prosentista 7,8 prosenttiin. Työttömyyden laskua hidastaa alityöllisten suuri määrä. Uusien työntekijöiden palkkaamisen sijasta yritykset voivat tarjota lisää työtunteja alityöllistetyille työntekijöilleen.

Työllisyysaste lähestyy 71 prosenttia vuoden 2019 lopulla. Hallitusohjelmassa vaalikaudelle asetettu tavoite 72 prosentin työllisyysasteesta jää VM: arvion mukaan saavuttamatta.