Lehtikuva/Markku Ulander

Työttömille ei riitä nytkään henkilökohtaista asiakaspalvelua.

Työttömien Keskusjärjestö on pettynyt eduskunnan käsittelyyn työttömyysturvalain muutoksesta. Järjestö pitää aktiivimallia työttömiä työnhakijoita syrjivänä ja epätasa-arvoisena.

Eduskunnassa käsittelyssä olevan niin sanotun aktiivimallin mukaan työttömyysetuus maksettaisiin 65 työttömyysetuuden maksupäivältä 4,65 prosentilla alennettuna, jos henkilö ei ole 65 edeltävän työttömyysetuuden maksupäivän aikana osoittanut aktiivisuutta. Aktiivisuutta voi osoittaa olemalla työssä yhteen työssäoloehtoa kerryttävään kalenteriviikkoon vaadittava työaika tai ansaita yritystoiminnasta vastaava tulo tai olla viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa mainitun 65 päivän aikana.

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakosken mukaan laki on syrjivä ja epätasa-arvoinen, koska kaikille työttömille ei ole tarjota työpaikkoja eikä palveluita.

Aktiivimallin työllisyysvaikutukseksi on arvioitu 8 000 henkilötyövuotta. Työttömiä työnhakijoita on valtakunnassa moninkertainen määrä.

– Tosiasiallisesti tämä päätös leikkaa työttömien perusturvaa ja tulee näkymään lisääntyvinä sekä sosiaalisina että taloudellisina ongelmina. Eriarvoisuus tulee lisääntymään, Haapakoski sanoo.

ILMOITUS

Hänen mukaansa TE-palveluiden resurssit ovat liian vähäiset.

– Viimeisten tietojen mukaan vain reilut 50 prosenttia työttömistä on pystytty haastattelemaan lain edellyttämän kolmen kuukauden välein. Miten kaikille voidaan järjestää palveluita aktiivimallin edellytyksin, jos työttömät eivät saa henkilökohtaista asiakaspalvelua ja ohjausta tilanteeseensa?

Laki voimaan kahden viikon kuluttua

Haapakoski on erittäin huolissaan myös siitä, että laki tulee voimaan jo tammikuun alussa.

– Ovatko esimerkiksi Kela ja työttömyyskassat valmiita muutokseen? Miten työttömät saavat informaatiota, mitä heiltä edellytetään? Ovatko he pelkän mediatiedon varassa?

Haapakoski esittää, että työttömiä työnhakijoita tulisi kannustaa aktiivisuudestaan. Hän kysyy, eikö olisi parempi korottaa työttömyysetuutta 4,65 prosentilla heille, jotka saavat aktiivisuudellaan tuloksia.

Leikkauslinja ahdistaa jo nyt Työttömien Keskusjärjestöön yhteydessä olleita työttömiä.