Jarkko Mänttäri

Kulttuurilehtien ostotuki on palautettava, vaatii Kulttuuri- mielipide ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n Juha Säijälä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös olla jakamatta kirjastoille vuonna 2018 kulttuurilehtien ostotukea on Kultti ry:n mielestä lyhytnäköistä. Kultti katsoo sen vaarantavan kansalaisten alueellisen yhdenvertaisuuden.

Kulttuurilehtien ostotuki on tukimuoto, jolla kirjastot ovat voineet tilata kulttuurilehtiä kansalaisten luettavaksi.

Ministeriön mukaan parhaillaan ollaan laatimassa kokonaisselvitystä kulttuurilehdille suunnatusta ostotuesta, eikä selvityksen aikana tukea jaeta lainkaan.

Kulttuurilehtien ostotuki on tukimuoto, jolla kirjastot ovat voineet tilata kulttuurilehtiä kansalaisten luettavaksi.

– Viranomaisen on toki tärkeää seurata myöntämiensä valtionavustusten käytön tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä arvioida avustusten tarpeellisuutta, mutta miksi avustusmittakaavassa suhteellisen pieni, mutta pienlehdille erittäin tärkeä tuki laitetaan jäähylle kokonaiseksi vuodeksi selvityksen ajaksi, ihmettelee Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja Rauha Maarno.

Onko takana poliittinen linjaus?

ILMOITUS

Vuonna 2017 kirjastoille jaettiin 183 900 euroa kulttuurilehtien tilaamiseksi. Tuen määrä jopa kasvoi edellisestä vuodesta, koska tarkoituksena oli parantaa kulttuurilehtien alueellisesti tasavertaista saatavuutta yleisissä kirjastoissa.

– Vuonna 2018 tuki aiotaan yllättäen laskea nollaan, sanoo Kultti ry:n puheenjohtaja Juha Säijälä.

– Asiasta ei ole tiedotettu kulttuurilehtiä etukäteen. Kirjastojen ostotuen poisto heijastuu suoraan pienten lehtien levitettävyyteen ja näkyvyyteen.

– Herää kysymys, onko päätöksen takana poliittinen linjaus, jonka tarkoituksena on pienten, hallituspuolueille epämieluistakin sanomaa levittävien lehtien toiminnan hankaloittaminen, kommentoi Säijälä.

Yhdenvertaisuus vaarassa

– Puolueeton tiedonvälitys ja moniarvoisuus ovat haastettuina tämän päivän yhteiskunnassa vakavammin kuin pitkään aikaan, sanoo Juha Säijälä.

Hänen mielestään kulttuurilehtien ostotuen lakkauttaminen pahimmillaan heikentää kansalaisyhteiskuntaamme ja kansalaisten yhdenvertaista puolueettoman tiedon saatavuutta. Säijälä vaatii tuen palauttamista.

Kultin näkemyksen mukaan kirjastojen ostotuki lisää sekä ilmaiseksi kansalaisille tarjolla olevaa kulttuurilehtitarjontaa että tilausmaksujen kautta näiden lehtien tuottamisen mahdollisuuksia.

Kultti ry on noin 200 Suomessa ilmestyvän lehden kattojärjestö.