Lehtikuva/Markku Ulander

Eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta huomenna.

Eduskunnassa keskusteltiin torstai-iltana sosiaalidemokraattien, vasemmistoliiton ja vihreiden eriarvoisuutta koskevasta välikysymyksestä. Puolueet jättivät välikysymyksen marraskuussa.

Puolueet katsovat välikysymyksessä hallituksen politiikan kasvattaneen eriarvoisuutta. Vasemmistoliiton eduskunnan tietokeskuksella teettämät laskelmat osoittavat, että tuloerot ovat kasvaneet tällä hallituskaudella.

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron pitänyt Anna Kontula aloitti puheensa huomauttamalla, että maailma ei tunne yhteiskuntaa ilman eriarvoisuutta. Eriarvoisuuden määrään poliitikot voivat kuitenkin vaikuttaa.

– Parhaillaan Suomea johtaa hallitus, joka ei juuri ole osoittanut harrastusta eriarvoisuuden vähentämiseen. Päätösten sosioekonomisia vaikutuksia ei punnita. Tuloerojen kasvua vähätellään. Eriarvoisuutta tuottavia rakenteita vaalitaan ja jopa vahvistetaan, Kontula sanoi.

Useampi mittari hälyttää

Kontula nosti puheessaan esiin, että järjestelmään juurtunutta eriarvoisuutta ei suitsita yhdessä tai kahdessa vaalikaudessa. Välikysymyksessä onkin kyse siitä, mihin suuntaan tilanne on Suomessa menossa. Suomessa tuloerot lähtivät kasvuun 1990-luvun laman jälkeen, ja 2000-luvulle tultaessa olivat tuloerot palanneet jälleen 1970-luvun tasolle.

ILMOITUS

– Nyt eriarvoisuuden kasvua hälyttävät jo monet muutkin mittarit koulutustasosta terveyteen. Kun vasemmistoliitto viime vaalikaudella oli hallituksessa, tähän suhtauduttiin vakavasti. Laskusuhdanteessakin onnistuttiin tekemään ratkaisuja, jotka pienensivät tuloeroja, vaikka vain hieman.

Juha Sipilän (kesk.) johtama hallitus sen sijaan kasvattaa tuloeroja päätöksillään.

– Suomi tarvitsee pikaisesti lisää veroprogressiota – ei rikkaiden verohelpotuksia ja höveliä asennetta verovälttelyyn. Se kaipaa luotettavaa perusturvajärjestelmää, ei leikkauksia köyhimpien tulonsiirtoihin, Kontula sanoi.

Lopuksi Kontula vaati hallitukselta ennen kaikkea toimia lapsiköyhyyden vähentämiseksi. Hän kehotti kysymään jokaisen päätöksen kohdalla, miten se vaikuttaa lapsiin.

– Eriarvoisuus on ihmiskunnan tiivistyvä tyhmyys, liskoäly ja itsetuhovietti. Mitattiinpa sitten bruttokansantuotteella tai väestön hyvinvoinnilla, parhaiten menestyvät ne yhteiskunnat, joissa hallitukset puolustavat määrätietoisesti ja yksituumaisesti jokaisen oikeutta kukoistaa. Sellaisen hallituksen suomalaisetkin tarvitsevat, Kontula päätti puheensa.

Luottamusäänestys huomenna

Hallituksen luottamuksesta äänestetään huomenna. Oppositiopuolueista välikysymyksessä eivät ole mukana RKP, kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset. RKP aikoo tosin äänestää yhdessä SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden kanssa hallituksen luottamusta vastaan.