Lehtikuva/Vesa Moilanen

SAK:n Väänänen: Lisää rahaa TE-palveluihin.

Työttömien työllistyminen onnistuu parhaiten räätälöidyillä ratkaisuilla, sanoo SAK:n työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen.

Hänen mukaansa työministeri Jari Lindströmin (sin.) kehumat työttömien henkilökohtaiset haastattelut toimivat vain osittain. Ongelmana on määrärahojen puute.

– Työttömistä vain puolet on päässyt haastatteluun laatimaan työllistämissuunnitelmaa.

Työttömän osaamisen ja työhistorian lisäksi pitäisi kartoittaa etenkin työttömän koulutustarpeita.

– Jotta työllistämissuunnitelma toteutuisi, lisäkoulutukseen pitäisi olla rahaa, mutta TE-keskusten määrärahoja on leikattu rajusti, Väänänen sanoo.

ILMOITUS

Rangaistus miltei väistämättä

SAK on esittänyt, että eduskunnan käsittelyssä oleva ns. aktiivimalli vedetään takaisin. Kiky-sopimuksessa sovittiin, että työttömyysturvaan ei tehdä lisäleikkauksia.

Aktiivimallista on tulossa työttömille rangaistusautomaatti. Jos työtön ei pääse töihin eikä TE-palveluihin kolmen kuukauden sisällä, hänen työttömyysturvaansa leikataan seuraavan kolmen kuukauden ajan 4,65 prosentilla.

– TE-toimistoilla ei ole riittävästi rahaa palveluihin. Vaikka työtön olisi hakenut 65 työpaikkaa määräajassa ja jäänyt vaille työtä, hän ei välttämättä pääse TE-palveluihin. Rangaistus tulee väistämättä, Väänänen sanoo.

– Entä sitten, kun työtön asuu syrjäseudulla, jossa koko vuoden mittaan voi olla tarjolla vain kourallinen työpaikkoja.

Ilman tarjolla olevia työpaikkoja ja työllistämismäärärahoja aktiivimalli ei toimi. Kun työtön on kärsinyt kolmen kuukauden sanktionsa, hän pääsee uudelle kolmen kuukauden hakuajalle. Jollei työ-, koulutus- tai kurssipaikkaa onnistu saamaan, edessä on uusi kolmen kuukauden leikkaus.

Väänänen huomauttaa, että nykyisessäkin työttömyysturvassa on karenssi tarjotusta työpaikasta kieltäytyvälle. Uusia rangaistusmuotoja ei sen takia tarvita.

Lisäsanktio valmisteilla

Aktiivimallin lisäksi valmistelussa on ns. omaehtoisen työnhaun malli. Se liittyy maakuntauudistukseen, ja sekin on rangaistusluontoinen.

Jos työtön ei ole saanut sanktiota aktiivimallin mukaan, omaehtoisen työnhaun mallilla se tulee miltei varmasti. Jos työtön ei kolmen kuukauden aikana hae riittävässä määrin työpaikkoja tai osallistu palveluihin, hän jää 60 päiväksi vaille työttömyysturvaa.

Niin aktiivimalli kuin omaehtoisen työnhaun malli lisäävät byrokratiaa ja arvioiden mukaan toimeentulotuen tarvetta.

SAK:n Väänäsen mukaan hallitus hakee työllisyyden kasvua rangaistuksilla. Hänestä parempi keino olisi tukea työtöntä auttamalla tämä koulutukseen. Myös karensseja tulisi tarkistaa.

– SAK on esittänyt, että voitaisiin ottaa käyttöön myös varoitus. Lisäksi karensseja määrätessä tulisi arvioida työttömän koko elämäntilanne. Palveluiden turvin työtön saatettaisiin töihin varmemmin kuin uhkaamalla rangaistuksilla.