Lehtikuva/Vesa Moilanen

S-Pankki arvioi Suomen talouden kasvun hieman hidastuvan kuluvan vuoden 3,2 prosentin kasvuvauhdista 2,8 prosenttiin. Euroalueen talouden odotetaan kasvavan ensi vuonna 2,2 prosenttia, joten Suomen vienti kasvaa pankin arviossa ensi vuonna 6,5 prosenttia. Maailmantalouden ensi vuoden kasvuprosentiksi pankki ennustaa 3,7.

Pankin mukaan keskuspankkien rahapolitiikka säilyy elvyttävänä. Matalana pysyvä korkotaso ja tuotannon vapaan kapasiteetin väheneminen ohjaavat yrityksiä investoimaan niin, että investointiaste nousee korkeimmalle tasolle sitten edellisen investointihuipun, joka koettiin vuosina 2007 ja 2008. Kuluvasta vuodesta investoinnit kasvaisivat 5,8 prosenttia.

Pankin näkemyksessä kotitaloudet nauttivat hintojen nousun eli inflaation pysymisestä maltillisena, palkankorotuksista ja työllisyyden kasvusta, joten yksityinen kulutus kasvaa ennusteen mukaan 2,1 prosenttia vuonna 2018. Asuntojen hintojen pankki uskoo kasvavan edelleen mutta maltillisesti.

Ennusteessa todetaan, että toistaiseksi talouskasvu on ollut peräisin pitkälti työn tuottavuuden vahvasta kasvusta. Tämän huomautetaan kuitenkin olevan nousukauden alussa normaalia, ja työllisyyden lisäys seuraa perässä. Pankki odottaa näin tapahtuvan ensi vuonna, jolloin työttömysaste olisi 8,0 prosenttia ja seuraavana vuonna 7,7 prosenttia.

Talouden riskitekijänä pankki hahmottaa inflaation: jos kuluttajahinnat alkavat nousta odotettua enemmän, keskuspankit joutuvat nostamaan korkotasoa, mikä ohjaa yrityksiä vähentämään toimeliaisuuttaan. Esimerkiksi Euroopan keskuspankin EKP:n tehtävä on pitää inflaatio noin kahdessa prosentissa. Kuluvan vuoden inflaatioennuste euroalueella on 1,6 prosenttia.

ILMOITUS

EKP on finanssikriisin jälkeen jättäytynyt pitämään talouden pyöriä pyörimässä myös poikkeustoimin niin sanotulla määrällisellä elvytyksellä, eli keskuspankki lisää rahan määrää ostamalla markkinoilta pois velkakirjoja. Elvytys jatkuu edelleen, mutta sen määrä on päätetty puolittaa tammikuusta alkaen 30 miljardiin euroon kuukaudessa.

S-Pankin ennuste olettaa EKP:n nostavan ohjauskorkoaan vasta vuonna 2019, mutta pankin talletuskorko voi nousta jo aiemmin. Vähittäispankkien käyttämät Euribor-korot pysyvät ennusteen mukaan alhaalla vuonna 2018, mutta alkavat sen jälkeen nousta maltilliseen tahtiin.

Yhdysvaltojen keskuspankki Fed puolestaan on aloittanut ohjauskorkonsa nostamisen ja arvioi itse nostavan sitä ensi vuonna kolmesti. EKP:n tavoin määrällistä elvytystä käyttävä Fed on jo alkanut pienentää omaa elvytysohjelmaansa ja vähentää markkinoilla olevan rahan määrää.

Poliittisista riskeistä S-Pankin ennuste nostaa esiin Yhdysvaltain presidentin politiikan, euroalueeseen kuuluvan Italian sisäpolitiikan ja sen pankkisektorin heikon tilan ja brexit-neuvottelut.

Julkisen talouden alijäämän ja velkasuhteen pankki odottaa laskevan kaudella 2017–2019.

S-Pankin talousennuste on tehty konserniin kuuluvassa FIM-yksityispankissa. Talousennusteet ovat näkemyksellisiä laskuharjoituksia, joiden lopputulokset riippuvat lähtöoletuksista. Ennuste kertoo, mitä on mahdollista tapahtua, jos mitään odottamatonta ei satu. Näkemys talouden tulevaisuudesta ohjaa yhteiskunnan ja yritysten varautumista tulevaisuuteen.