Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Entistä harvempi suomalainen haluaa kauppaan töihin. Palvelualan ammattiliiton PAMin teettämän tutkimuksen mukaan työikäiset ovat huomanneet kaupan alan vaikeudet.

Kiinnostus myös majoitus- ja ravitsemisalaan näyttää hiipuneen merkittävästi parin viime vuoden aikana. Vielä vuosikymmenen alussa työikäisistä lähes kaksi viidestä liitti alaan mielikuvan mielenkiintoisista töistä.

– Työnantajien on panostettava yrityskuvaansa toimimalla oikeudenmukaisesti ja olemalla uuden oppimisen mahdollistajia, PAMin puheenjohtaja Ann Selin toteaa.

Hänen mielestään työntekijöiden ja työnantajien välinen luottamus on tärkeää. Selinin mukaan näin taataan, että työntekijät viihtyvät ja kokevat alat vetovoimaisiksi myös jatkossa.

Osa-aikatyöläinen ei viihdy kaupassa

Kaupan alalla kokoaikatyö on vähentynyt. Myös yrittäjien määrä laski vuonna 2016. Samaan aikaan alalta irtisanottiin yhteistoimintaneuvotteluiden seurauksena enemmän henkilökuntaa kuin miltään muulta toimialalta Suomessa.

ILMOITUS

Aikaisempiin vetovoimabarometreihin verrattuna yhä pienempi joukko näkee, että kaupan alan työskentelyajat sopivat pienten lasten vanhemmille. Selinin mielestä tähän on vaikuttanut epäilemättä alan sääntelystä vapautuneet aukioloajat.

– Kaupan ala on muuttunut voimakkaasti, ja osa-aikatyö on lisääntynyt. Tämä vaikuttaa siihen, kuinka alaan suhtaudutaan. Osa-aikatyöntekijöiden asemaa on parannettava. Heillä on oltava oikeus työaikaan, joka vastaa mahdollisimman hyvin todellisuudessa tehtyjä työtunteja, Selin vaatii.

Hänen mielestään kyse on työntekijöiden aseman arvostuksen lisäämisestä.

Kiinnostus kiinteistöpalvelualaan on kova. Ala on vetävämpi kuin vuosikymmenen alussa. Peräti joka viides työikäisistä olisi kiinnostunut toimistosiivouksesta, jos olisi vailla työtä.

Sellaisilla yrityksillä ei ole huolta osaavan työvoiman saatavuudesta, jotka pystyvät erottumaan edukseen tarjoamalla parempia työehtoja, joustavuutta ja kehittymismahdollisuuksia.

– Nämä asiat liittyvät vahvasti siihen, kuinka työntekijät hakeutuvat ja kiinnittyvät alalle, Selin toteaa.

TNS Gallup toteutti PAMin teettämän vetovoimabarometrin loka-marraskuussa 2017. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat työikäiset 18-65-vuotiaat. Tutkimukseen haastateltiin 1 117 ihmistä.