Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Toiminta loppuisi Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Raaseporin sairaaloissa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallitus antoi maanantaina tiukan lausunnon lakiesityksestä, joka koskee asiakkaan valinnanvapautta sosiaali-ja terveydenhuollossa. ​Valinnanvapauden ulottaminen esitetyssä muodossa erikoissairaanhoitoon vaarantaisi vakavasti sairaiden potilaiden hoidon saatavuuden ja laadun, se totesi.

HUSin mielestä valinnanvapaus tulisi rajata ensi vaiheessa vain perusterveydenhuoltoon. Kun perusterveydenhuollon kokemuksia valinnanvapauden tuottamista vaikutuksista on kerätty riittävästi, valinnanvapaus voitaisiin soveltuvin osin laajentaa koskemaan myös erikoissairaanhoitoa.

Laajalla asiakassetelien käytöllä olisi kohtalokkaat seuraukset sairaaloiden päivystystoiminnalle. Lakiesityksestä voisi seurata, että Uudenmaan maakunta olisi pakotettu lopettamaan toiminnan Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Raaseporin sairaaloissa, koska niissä loppuisi päivystystoiminta kokonaan. Uudellamaalla olisi tarjolla erikoissairaanhoidon päivystyspalveluja ainoastaan pääkaupunkiseudulla.

HUSin mukaan valinnanvapauden seurauksena kustannukset kasvaisivat, vaikka alun perin sote-uudistuksella tavoiteltiin kustannusten säästöjä.