Lehtikuva/Milla Takala

Eläkeläiset ry:n vaatii valinnanvapausesitystä uuteen valmisteluun.

Valinnanvapausesitys olisi paras irrottaa muusta sote-uudistuspaketista ja valmistella se erikseen. Laajapohjainen parlamentaarinen valmistelu on luonteva yli vaalikausien ulottuvissa hankkeissa, todetaan järjestön lausunnossa.

Eläkeläiset vaativat rajaamaan tarkoin asiakassetelin käyttöä, jotta ihmisiä ei valikoitaisi iän, taloudellisen ja sosiaalisen aseman tai yritysten voittomahdollisuuksien perusteella tai kannustettaisi alihoitoon tai ylihoitoon. Lakiin on myös kirjattava maakunnille velvollisuus pidättyä asiakassetelien käytöstä, jos se uhkaa vaarantaa kiireellisen päivystyksen.

Suuria ongelmia ikäväestölle

Lakiin on kirjattava maakunnille velvollisuus pidättyä asiakassetelien käytöstä.

Valinnanvapauslakiesityksessä on ikäväestön näkökulmasta suuria ongelmia, jotka ovat ristiriidassa sote-uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden kanssa, toteaa Eläkeläiset ry. Vakavimmat ongelmat liittyvät järjestön mukaan asiakassetelin laajaan käyttöön.

Eläkeläiset ry:n mielestä valinnanvapauslain säätämistä on vähintään lykättävä. Valinnanvapauden kokonaisvaikutusta erityisesti pienituloisten ikäihmisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta voidaan arvioida vain yhdessä lääkekorvaus- ja asiakasmaksulainsäädännön kanssa, todetaan.

Valmiudet ja halu käyttää valinnanvapautta jäävät ikäväestöllä alhaiseksi puutteellisten it-taitojen ja kaikkein vanhempien alentuneen toimintakyvyn vuoksi, toteaa järjestö sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa.