Hallituksen puheita seuraavat ovat moneen otteeseen törmänneet valtiovarainministeri Petteri Orpon varoittaviin puheisiin siitä, että ”jakovaraa ei ole”. Ministeri on yrittänyt saada viestiä perille niin sinnikkäästi, että hän kesällä jopa lanseerasi uuden ”jakovaara”-termiin. Valtiovarainministeri on parhaansa mukaan luonut kuvaa itsestään tiukkana kirstunvartijana, joka ei aio löysätä otettaan parantuneista kasvuluvuista huolimatta.

Orpon puheet antavat syvästi harhaanjohtavan kuvan hallituksen politiikasta. Koska Orpo tietää tämän varsin hyvin itsekin, ei harhaanjohtamiselle voi olla mitään muuta syytä kuin valtiovarainministerin ja hänen hallituskumppaneidensa tietoinen päätös siirtää huomiota pois niistä mittavista tulonsiirroista, joita hallitus on tehnyt.

Jakovaraa hallituksella on nimittäin kyllä ollut, mutta se on käytetty suurituloisia suosiviin verokevennyksiin ja työnantajille annettuihin miljardiluokan tulonsiirtoihin kilpailukykysopimuksen kautta. On ollut tietoinen arvovalinta hallitukselta käyttää taloudellinen liikkumavara tällä tavalla, samalla kun pienituloisilta ja koulutuksesta on leikattu.

Opintorahaa, ansiosidonnaista, työmarkkinatukea, kansan- ja takuueläkkeitä, lapsilisiä ja asumistukea on kaikkia pienennetty. Samalla hallitus on kuitenkin käyttänyt puolitoista miljardia verokevennyksiin, jotka ovat hyödyttäneet eniten suurituloisia. Mittavien ansiotuloverokevennysten lisäksi taloudellista liikkumavaraa on käytetty yrittäjävähennyksen, metsälahjavähennyksen ja perintöveron pienentämisen kaltaisiin suurituloisille suunnattuihin täsmäveroaleihin.

Samalla hallitus on ollut valmis ”kilpailukyvyn parantamisen” nimissä käyttämään 800 miljoonaa euroa kilpailukykysopimuksen, eli työnantajille toteutetun miljardiluokan tulonsiirron, rahoittamiseksi.

ILMOITUS

Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan kilpailukykysopimukseen sisältyvät tulonsiirrot, eli palkan sivukuluihin kuuluvien sosiaalivakuutusmaksujen siirtäminen työnantajilta työntekijöille ja valtiolle, vähentää valtion tuloja yhteensä 820 miljoonan euron edestä. Tämän lisäksi tulevat vielä ansiotuloverokevennykset, joilla hallitus kompensoi palkanalennuksia työntekijöille. Kaikkiaan kilpailukykysopimus lisää valtiovarainministeriön mukaan julkisen talouden alijäämää yli miljardilla eurolla ensi vuonna.

Petteri Orpo yrittää piilottaa hallituksen epäoikeudenmukaisen ja eriarvoisuutta kasvattavan tulonjakopolitiikan tiukan kirstunvartijan roolin taakse. Todellisuudessa Sipilän hallitus on ”tasapainottanut” taloutta vain noin kahden miljardin verran, vaikka pienituloisilta ja koulutuksesta leikataankin kaikkiaan neljä miljardia.

Hallitus on häikäilemättömästi käyttänyt jakovaraansa suurituloisten ja työnantajien hyväksi. Eteläranta kiittää ja kuittaa.