ERTO

Kilpailukieltosopimukset ovat lain mukaan poikkeuksia, mutta taloushallintoalalla 23 prosentissa työsuhteista on tällaisesta sovittu.

Kilpailukieltosopimuksella kielletään yleensä kuudeksi kuukaudeksi tekemästä työsuhteen päättymisen jälkeen työsopimusta entisen työnantajan kanssa kilpailevaan yritykseen. Työsopimuslain mukaan sopimus saadaan tehdä vain ”erityisen painavasta syystä”.

– Kaikki liittoon tulleet kilpailukieltosopimukset ovat olleet laittomia. Palkanlaskijat ja kirjanpitäjät eivät käytännössä koskaan ole sellaisessa asemassa, että heidän kanssaan voisi laillisesti tehdä kilpailukieltosopimuksen, sanoi Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen perjantaina liiton edustajiston kokouksessa Helsingissä.

Tarkoitus estää työpaikan vaihto

Kaikki liittoon tulleet kilpailukieltosopimukset ovat olleet laittomia

Moni taloushallinnon työnantaja käyttää Aaltosen mukaan häikäilemättömästi hyväkseen palkansaajien pelkoa ja tietämättömyyttä.

– Kilpailukieltosopimusten tarkoituksena on estää laittomalla sopimuksella työpaikan vaihtaminen. Ajatus on ilmiselvästi se, että työntekijä ei kilpailukiellon takia uskalla edes hakea uutta työpaikkaa. Tätä pelkoa vahvistetaan sopimussakolla, josta on sovittu 38 prosentissa kilpailukielloista, Aaltonen jatkoi.

ILMOITUS

Kilpailukieltosopimukset ja varsinkin niiden laaja käyttö jäykistävät työmarkkinoita tarpeettomasti. Esimerkiksi Kaliforniassa Piilaaksossa on lailla kielletty kilpailukieltosopimukset työmarkkinoita jäykistävinä.

”Kiellettävä lailla”

ERTO vaatii kilpailukieltosopimusten kieltämistä lailla. Kielto on järjestön mukaan ainoa tapa estää sopimusten laiton käyttö pelottelutarkoituksessa.

– Kiellon tarkempi rajaaminen tai minimikorvauksesta säätäminen eivät poista perusongelmaa. Kilpailukieltosopimukset jäykistävät työmarkkinoita, mahdollistavat laittoman pelottelun ja estävät perusteetta työpaikan vaihtamista sekä vaikeuttavat työnantajia palkkaamasta sille tarpeellista henkilökuntaa, Aaltonen sanoi.

Aaltonen uskoo, että työministeri Jari Lindströmin tilaama, toukokuun loppuun mennessä valmistuva virallinen selvitys kilpailukielto- ja salassapitosopimusten käytännöistä osoittaa, että kilpailukieltosopimuksia käytetään erittäin laajasti laittomasti ja ne tulee väärinkäytösten estämiseksi kieltää lailla.

Eri asia kuin lojaliteettivelvoite

Kilpailukieltosopimus sekoitetaan usein virheellisesti työsuhteen ajan työntekijää sitovaan lojaliteettivelvoitteeseen, jonka mukaan työntekijä ei työsuhteen aikana saa ryhtyä työnantajan kanssa kilpailevaan ja sitä vahingoittavaan toimintaa. Tähän ERTO ei esitä muutosta.

Toimihenkilöliitto ERTOon kuuluu kuusi toimialakohtaista jäsenyhdistystä, joista yksi on Taloushallinnon ammattilaiset ry. Taloushallinnon yhdistys on maan ainoa pelkästään taloushallinnon ammattilaisten asioihin keskittynyt alan työehdoista sopiva yhdistys.