Lehtikuva/Aku Häyrynen

Lastensuojeluilmoitusten ja ennakollisten lastensuojelun ilmoitusten määrä kasvoi viime vuonna, mutta huostaanotettujen ja kiireellisesti sijoitettujen lasten määrä väheni.

Lastensuojeluilmoituksia tehtiin viime vuonna 121 372 eli kuusi prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Ennakollisten lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi 20 prosenttia ja yhteydenotot sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi lähes kaksinkertaistuivat ollen 11 500.

Lastensuojeluilmoitus tehtiin 69 203 lapsesta eli yhtä lasta kohden tehtiin keskimäärin 1,8 lastensuojeluilmoitusta.

Sen sijaan kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän väheneminen jatkui viime vuonna. Silti vuoden 2016 aikana sijoitettuna kodin ulkopuolella oli 17 330 lasta ja nuorta, vaikka määrä väheni kaksi prosenttia.

Syyskuun lopussa palvelutarpeen arvioinnin käsittely ylitti 560 tapauksessa lakisääteisen kolmen kuukauden määräajan.

Lastensuojelussa lapsia ja nuoria enemmän kuin Mikkelissä asukkaita

Suuresta lastensuojelun tarpeesta ja perheiden tuen tarpeesta kertoo se, että lastensuojelun asiakkaiden määrä oli viime vuonna 57 800 lasta ja nuorta. Tässä oli pudotusta noin viidennes edellisvuoteen verrattuna.

ILMOITUS

Joka tapauksessa asiakkaina oli enemmän lapsia ja nuoria kuin Mikkelissä on asukkaita.

Kaikkein rankimman toimenpiteen piirissä eli huostassa oli vuoden aikana 10 400 lasta eli lähes yhtä paljon kuin Sotkamossa on asukkaita. Huostassa olleiden määrä laski hieman, kuten myös kiireellisesti sijoitetut lapset, joita oli 3 500 viime vuonna.

Lastensuojelun arvioinneissa lakisääteiset rajat ylittyvät

Palvelutarpeen arviointien käsittely alkoi noin 98 prosenttisesti lakisääteisen seitsemän arkipäivän kuluessa. Seitsemän päivän kuluessa aloitettiin lähes 49 600 palvelutarpeen arviointi. Määräaika ylittyi noin kahdessa prosentissa eli 1 062 tapauksessa.

Lastensuojelun tarpeen arviointi valmistui lähes 93-prosenttisesti lakisääteisessä kolmen kuukauden määräajassa. Sen sijaan 1 546 tapauksessa eli runsaassa seitsemässä prosentissa valmistuneista arvioinneista määräaika ylittyi.

Tarkastelujakson lopussa 30.9.2017 palvelutarpeen arvioinnin käsittelyn alkamista odotti 561 lastensuojeluasiana vireille tullutta asiaa. Samaan aikaan 6 605:n lastensuojeluun liittyvän palvelutarpeen arvioinnin käsittely oli kesken ja näistä 560 tapauksen kohdalla oli lakisääteinen kolmen kuukauden määräaika jo ylitetty

Vain Etelä-Karjalassa kaikki palvelutarpeen arvioinnit valmistuivat lakisääteisessä kolmen kuukauden määräajassa.

Sosiaalityöntekijällä jopa 80 asiakasta

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson aloitti torstaina kansanedustajien allekirjoitusten keräämisen lakialoitteeseen lastensuojelun sosiaalityön mitoituksesta.

Hänen mukaansa on kestämätöntä, että useissa kunnissa voi olla 40, 60 tai jopa 80 lasta sosiaalityöntekijää kohden. Asiakkaina olevien lasten tilanteet ovat vakavasti vaarantuneita ja turvattomia.