Lehtikuva/Roni Rekomaa

Kuntaliitto on valmis laajentamaan valinnanvapautta hallitusti, mutta vaatii malliin korjauksia.

Kuntaliitto pitää sote-uudistusta tarpeellisena ja kannattaa valinnanvapauden hallittua laajentamista. Valinnanvapausmalli kaipaa yksinkertaistamista, selkeytystä ja korjauksia.

Alkuperäiset tavoitteet uhkaavat jäädä toteutumatta. Hallituksen esittämä malli ei itsessään tue sote-integraatiota. Integraatio on ongelmallista erityisesti useita palveluja samanaikaisesti tarvitsevien asiakkaiden tai potilaiden kohdalla, koska palvelut hajautuvat eri toimijoille.

Paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat voivat pudota sosiaali- ja terveydenhuollossa palvelujen väliin, todetaan Kuntaliiton lausunnossa.

Paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat voivat pudota sosiaali- ja terveydenhuollossa palvelujen väliin.

Asiakassetelien käytöstä lisää päätösvaltaa maakunnille

Hallitus esittää asiakassetelipalvelujen piiriin laajasti erikoissairaanhoidon palveluja. Hallituksen esittämä laajamittainen toteuttaminen asiakassetelillä vaikuttaisi merkittävästi maakuntien liikelaitosten mahdollisuuksiin taata riittävät ja laadukkaat erikoisalojen palvelut, arvioi Kuntaliitto.

ILMOITUS

Myös Kuntaliitto nostaa esiin erityisesti ympärivuorokautisen päivystysvalmiuden turvaamisen koko maassa kaikissa olosuhteissa. Muun muassa Suomen Lääkäriliitto sekä Suomen Kirurgiyhdistys ovat kritisoineet hallitusta vahvasti siitä, että asiakassetelit uhkaavat päivystysten toimintaa.

Kuntaliiton näkemyksen mukaan maakunnalla tulisi itsehallintonsa puitteissa olla oikeus päättää palveluista, joissa se käyttää asiakasseteliä tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi voitaisiin säätää maakunnalle velvollisuus asettaa tavoitteet valinnanvapauden toteutumiselle ja seurata niiden toteutumista.

Henkilökohtaista budjettia koskevat säännökset ovat Kuntaliiton mielestä epäselviä. Henkilökohtaisen budjetin käyttöönoton osalta Kuntaliitto kannattaa pilotoinneista saatavien kokemusten hyödyntämistä.

Jarrua kuntien palvelujen ulkoistamiselle

Kuntaliitto kehottaa kuntia malttiin harkittaessa sote-palvelutuotannon ulkoistamista. Tässä tilanteessa myös rajoituslainsäädännön tiukentamista pidetään perusteltuna, jotta palvelutuotannon kokonaisuus ja kustannusvastaavuus voidaan turvata uudistuksen edetessä.

Viime viikolla päätettiin suurimmasta yksittäisestä palvelujen ulkoistamisesta, kun Meri-Lapin kunnat ulkoistivat terveydenhuollon Mehiläiselle noin 1,1 miljardin sopimuksella.

Kuntaliitto kiirehtii uskottavan kuntien omaisuusjärjestelyjä koskevan kompensaatiosääntelyn valmistelemista mahdollisimman pian.