Lehtikuva/Martti Kainulainen

Suuri neuvotteluruuhka koittaa vuoden alussa.

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton päänavauksen jälkeen työmarkkinakierros etenee muodostuneen ”yleisen linjan” pohjalta. Mutkia matkaan syntyi teollisuusalojen ammattiliitto Teamissa, jonka hallitus hylkäsi yllättäen kolme keskeistä neuvottelutulosta kemianteollisuudessa.

Kriittiseksi pisteeksi ei muodostunut niinkään palkankorotusten taso vaan niiden toteutustapa. Työnantajien kiittelemä harppaus paikallisen sopimisen suuntaan oli liian pitkä ammattiliiton päättäjille.

Merkittävistä teollisuusaloista neuvottelut ovat kesken vielä mekaanisessa metsäteollisuudessa. Rakennusala käy neuvotteluihin vasta helmikuussa, jolloin työmarkkinakierroksen pitäisi olla loppusilausta vaille valmis.

SAK:lainen Rakennusliitto on puheenjohtajansa Matti Harjuniemen suulla ilmoittanut tekevänsä sopimuksensa sivuilleen vilkuilematta alan omien edellytysten perusteella. Teollisuuden asettama linja ei tämän ilmoituksen perusteella ainakaan suoraan kelpaa mittatikuksi rakennusalan sopimuksille.

Rahoitusalan neuvottelut ovat jatkuneet tekstikysymysten parissa. Tavoitteena on saada sopimus marraskuun viimeiseen päivään mennessä.

ILMOITUS

Palkansaajapuolelta neuvottelupöydässä ovat Ammattiliitto Pro, Ammattiliitto Nousu sekä Akavan ylemmät toimihenkilöstö. Työnantajia edustavat Finanssiala ry sekä Palvelutyönantajat Palta.

Tammikuun sopimussuma

Seuraava suuri koitos ajoittuu vuoden alkuun. Kuntien, valtion, kaupan alan sekä majoitus- ja ravitsemuspalvelujen suuret sopimukset päättyvät tammikuun lopussa.

Yksityisten palvelualojen suurliiton, SAK:laisen Palvelualojen ammattiliiton PAMin puheenjohtaja Ann Selin on kyseenalaistanut teollisuuden palkankorotuslinjan. Se kasvattaa hänen mukaansa palkkaeroja ja heikentää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Selinin tavoitteena ovat sopimukset, jotka kohentavat palkkatasa-arvoa ja kasvattavat palvelualojen arvostusta.

Esimakua linjasta on saatu hiihtokeskusten ja ohjelmapalvelujen neuvotteluista. Ne ovat jumittuneet, kun Matkailu- ja ravintolapalveluiden työnantajaliitto Mara katkaisi neuvottelut viime viikon tiistaina.

Keskiviikkona Mara julisti hiihtokeskuksiin ja ohjelmapalvelualoille työsulun. Sen tarkoituksena on työnantajaliiton mukaan päästä ennen joulusesonkia sovitteluun valtakunnansovittelijan toimistoon.

Työnantajaliitto valittaa alan heikkoa kannattavuutta, joka juontuu Etelä-Suomen hiihtokeskuksissa viime vuosien vähälumisista talvista. Maran mukaan PAMille ei riitä yleisen linjan mukaiset korotukset, jotka nekin ovat työnantajaliiton mielestä liian korkeat alan kannattavuuteen nähden.

Ensimmäisenä Bulevardilla

ICT-ala on sopimuskierroksen ensimmäisenä sovittelussa Bulevardilla koettelemassa yleiseksi muodostuneen linjan pitävyyttä. Aikaisempi Sähköliiton ja Teknologiateollisuuden visiitti Minna Helteen konttorissa ei koskenut suoranaisesti sopimuskierroksen kysymyksiä, vaan Sähköliiton sopimusoikeutta teknologiateollisuudessa.

Ellei valtakunnansovittelijan toimistosta löydy sovun avaimia, STTK:lainen Ammattiliitto Pro järjestää työnseisauksen 27. marraskuuta.

Lomarahat hampaankolossa

Julkisen sektorin ammattiliitot ovat ilmoittaneet haluavansa vähintään yhtä suuret palkankorotukset kuin vahvaa noususuhdannetta elävä teollisuus.

Lisäksi julkisella puolella on hampaankolossa kilpailukykysopimukseen sisältyvä kolmanneksen leikkaus lomarahoista kolmeksi vuodeksi. Se miinustaa kahden seuraavan vuoden palkkatiliä jo ennen neuvottelupöytään istumista. Liitot katsovatkin lähtevänsä palkkakierrokselle takamatkalta yksityiseen sektoriin nähden. Vaatimus lomarahaleikkausten kompensaatiosta on kova.

Erityisen topakasti vaatimus on noussut esiin terveydenhuoltoalan suurliitossa Tehyssä. Liiton äskettäisten vaalien tiimellyksessä lomarahakompensaatio kuului kaikkien viiden puheenjohtajaehdokkaan kärkitunnuksiin.

Valtiosektorikin aloitti

Valtion työmarkkinalaitos ja palkansaajien pääsopijajärjestöt käynnistivät neuvottelut virka- ja työehtosopimuksesta viime viikon maanantaina. Palkansaajapuolen pääsopijajärjestöt jättivät tapaamisessa virallisen irtisanomisilmoituksen tammikuun lopussa päättyvästä sopimuksesta.

Seuraavan kerran neuvottelijat tapaavat marraskuun viimeisenä päivänä. Silloin osapuolten on määrä esittää yksityiskohtaiset sopimustavoitteensa neuvottelujen pohjaksi.

Palkansaajia neuvotteluissa edustavat Akavan Julkisalojen neuvottelujärjestö Juko, SAK:lainen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL sekä STTK:n valtiosektorin Pardia. Järjestöt ovat valmistelleet neuvotteluihin yhteisiä tavoitteita.

Valtion virastoissa ja laitoksissa työskentelee noin 70 000 virkamiestä ja työntekijää.