Lehtikuva/Mikko Stig

Kolme hylättyä neuvottelutulosta neuvoteltava uusiksi.

Kemianteollisuuden osapuolet palaavat torstaina neuvottelupöytään jatkamaan jo kertaalleen päätettyjä neuvotteluja alan kolmesta keskeisestä työehtosopimuksesta.

Teollisuusalojen ammattiliiton Teamin hallitus hylkäsi viime perjantaina peruskemian, muovi- ja kemiantuoteteollisuuden sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuuden neuvottelukuntien hyväksymät neuvottelutulokset. Työnantajien Kemianteollisuus oli hyväksynyt neuvottelutulokset.

Hylkäyspäätös syntyi liiton hallituksessa äänin 10 – 6. Äänestys ei noudattanut puoluelinjoja, mutta kaikki hallituksen neljä vasemmistoliittolaista äänestivät sopimuksen hylkäämisen puolesta.

Ennen työnantajien tapaamista Teamin hylättyjen sopimusten suuret neuvottelukunnat ja liittohallituksen jäsenet kokoontuvat päättämään uusista neuvotteluesityksistään. Neuvottelukuntiin kuuluu suurten työpaikkojen luottamusmiehiä.

Ei raha vaan korotustapa

Teamin neuvottelupäällikön Toni Laihon mukaan neuvottelutulokset eivät kaatuneet liittohallituksessa niinkään palkankorotusten suuruuteen, vaan korotusten jakotapaan. Paikallisesti sovittavalle korotuserälle haluttiin selkeä perälauta, jonka perusteella korotus jaetaan, mikäli paikalliseen sopuun ei päästä.

ILMOITUS

Aikaisemmin sopimuksissa on ollut työmarkkinaslangilla sanottuna joko ”kokoperälauta” tai ”puoliperälauta”. Kokoperälaudassa koko paikallinen korotuserä menee tasajakoon, jos paikallista sopua ei synny. Puoliperälaudan tapauksessa tasajakoon menee korotuksesta puolet ja toisen puolen jakaa työnantaja parhaaksi katsomallaan tavalla.

Teamin ja Kemiateollisuuden hylätyksi tullut neuvottelutulos noudatteli työmarkkinoiden yleiseksi muodostunutta linjaa. Kahdelle vuodelle jakautuvat, yhteensä 3,2 prosentin palkankorotukset jakautuvat yleiskorotukseen ja paikallisesti sovittavaan korotuserään. Jos paikallisesta erästä ei synny sopua, sen jakamisesta päättää työnantaja.

Ensimmäisen vuoden yleiskorotus olisi ollut 1,2 prosenttia ja paikallinen erä 0,4 prosenttia. Toisen sopimusvuoden yleiskorotus ja paikallinen erä olisivat jakautuneet 1 + 0,6 prosenttia.

Lisäksi neuvottelutulokseen sisältyi optio kolmannesta sopimusvuodesta, jonka palkankorotukset sovittaisiin syyskuussa 2019.

6 sopimusta hyväksyttiin

Viime perjantain kokouksessa Teamin hallitus hylkäsi 5 neuvottelutulosta ja hyväksyi yksimielisesti kaikkiaan 6 sopimusta. Hyväksytyissä neuvottelutuloksissa palkankorotusmalli oli Laihon mukaan toisenlainen kuin hylätyissä neuvottelutuloksissa.

Hylättyihin sopimuksiin kuuluvat myös Fiskars Finland Oy Ab ja Lasikeraamisen alan neuvottelutulokset.

Sopimuksiksi hyväksyttiin kirjatyöntekijöiden, viestintäalan toimihenkilöiden ja Sanoma Media Finlandin sähköisen viestinnän toimihenkilöiden neuvottelutulokset.

Paikalliseen ja yrityskohtaiseen erään jakautuvat palkankorotukset nostavat palkkoja yhtensä 2,4 prosentilla kahden vuoden aikana.

Lisäksi työntekijällä on oikeus vaihtaa yksi talvilomaviikko 2,4 prosentin suuruiseen joulurahaan ja kilpailukykysopimuksen työajan pidentämisen asteittaiseen poistamiseen sopimuskauden aikana.

Sopimukset hyväksyttiin myös lehdenjakajille, tekstiilihuoltoalalle sekä lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusalalle.