UP:n arkisto

Viikon kysymys

Tanskassa on pula insinööreistä. Tanskan Insinööriliiton edustajat tapasivat alkuviikosta Suomen Insinööriliiton ihmisiä Helsingissä ja Tampereella.

Miksi tanskalaiset hakevat insinöörejä Suomesta, Insinööriliiton neuvottelujohtaja Petteri Oksa?

– Meillä on 5 600 työtöntä insinööriä ja Tanskassa on pulaa insinööreistä. Tanskalaiset toivoivat löytävänsä Suomesta päteviä insinöörejä.

Kannattaako suomalaisen insinöörin lähteä Tanskaan töihin?

– Siinä mielessä kannattaa, että työnantajat tarvitsevat jatkuvasti uusia osaajia ja ennen kaikkea insinöörejä. Tanskan työllisyysaste on Euroopan tilastoviraston Eurostatin mukaan ollut viime vuosikymmenen aikana yksi Euroopan korkeimpia. Insinöörien työttömyys on vain noin 1-2 prosentin luokkaa.

ILMOITUS

– Myös tanskalainen yrityskulttuuri on joustavaa ja tunnollista. Työnantajat pitävät huolta työntekijöistään.

Maksetaanko Tanskassa insinöörille paremmin kuin Suomessa?
– Maksetaan. Tanskalaisten keskiarvopalkka on korkein koko Euroopassa. Suomi on tilastoissa kymmenentenä.

Mitä muita etuja suomalainen insinööri saa Tanskassa?

– Työviikon pituus on 37 tuntia ja vuosiloma 5 + 1 viikkoa. Sairaan lapsen hoitaminen on palkallista samoin kuin oma sairausloma.

– Työehtosopimuksissa on määritelty työaikoja ja muita työn tekemisen ehtoja, joita ei erikseen laissa ole säädetty.

Ammattiliittotoiminta on Tanskassa arvostettua. Työpaikoilla on luottamusmiehiä huolehtimassa työntekijöiden edunvalvonnasta ja neuvottelemassa paikallisia sopimuksia.

Kannattaako Tanskassa liittyä sikäläiseen Insinööriliittoon?

– Suomen Insinööriliiton jäsen on oikeutettu Tanskan Insinöörien ammattijärjestön jäsenyyteen ja jäsenetuihin.