Jarmo Lintunen

Valitsemme presidentin, mepit, eduskunnan sekä kunnanvaltuutetut. Lisäksi valitsemme päättäviä elimiä erilaisiin järjestöihin ja organisaatioihin, joihin kuulumme. Ei luulisi ilmenevän demokratiavajetta, mutta uusi mahdollisuus toteuttaa kansanvaltaa on silti tulossa: pääsemme äänestämään 18:aan uuteen maakuntaan päättäjät.

Vaikka itse seuraan politiikkaa ja uskon ymmärtäväni siitä jotakin, koen voimattomuutta tämänkin ”uudistuksen” edessä. Jo nyt moni nykyisistä päättäjistä ilmoittaa asettuvansa ehdokkaaksi maakuntavaltuustoon. Eikö heillä ole riittävästi tekemistä nykyisissä luottamustoimissaan?

Moni nykyisistä kansanedustajista on kotikuntansa valtuuston jäsen, jopa kuuluu sen puheenjohtajistoon tai hallitukseen. Tämän lisäksi heillä on lukuisia muita luottamustoimia (joista useimmista maksetaan palkkio).

Ilmeinen ristiriita on siinä, että perustetaan väliportaan hallinto helpottamaan näiden valitsemiemme edustajien työtä toisaalta eduskunnassa ja toisaalta kaupunginvaltuustossa. Molemmissa istuu samoja henkilöitä ja moni vielä halajaa maakuntavaltuutetuksi, tehtävään, jossa voi vaikuttaa omiin esityksiinsä sekä eduskunnassa että kunnanvaltuustossa.

Omat kokemukseni luottamustoimista osoittavat, että asioista päättämiseen tarvittavan tiedon hankkiminen on työlästä, jos ei tyydy puoluetoimistossa rustattuihin papereihin. Valmisteluasiakirjojen määrä vaikkapa kaava-asioissa on valtava. Pitäisi viikossa pikalukea satoja sivuja ja vielä ymmärtää, miten niissä esitetyt toimenpiteet vaikuttaisivat eri ihmisten elämään.

ILMOITUS

Luulenkin virkamiesten ja lobbareiden olevan todellisia sisällöntuottajia. Kansan valitsemien edustajien velvollisuudeksi jää vain esitysten siunaaminen ja kokouspalkkion kuittaaminen.

Kahdella, kolmella ja useammallakin pallilla istuminen ei tunnu oikealta tavalta ratkaista ristiriitoja eri elinten välillä. Ja miksei voitaisi rajoittaa valittujen luottohenkilöiden perättäisiäkin valintoja? Konkarivaltuutetut kun tuntuvat istuvan luottamustehtävässään jopa pitempään kuin eläkevirkaa nauttivat.

Markku J. Kekäläinen
Espoo