IPS/Ashfaq Yusufzai

Muuttoliikkeen taustalla on lähes aina ihmisen halu tuntea olonsa turvalliseksi ja varmistaa hyvät elinolosuhteet itselleen ja perheelleen, Maailman ruokaohjelman (WFP) tuore raportti toteaa.

Vuolaimmat siirtolais- ja pakolaisvirrat lähtevät maista, joissa turvattomuus on suurta, usein aseellisen konfliktin vuoksi. Köyhyys ja ruokapula kiihdyttävät selkkauksia ja ajavat lisää ihmisiä liikkeelle.

Ilmastotekijät ovat viime vuosina aiheuttaneet yhä enemmän muuttoliikkeitä. Vuosina 2015–2016 yli 40 miljoonaa ihmistä joutui kotimaassaan evakkoon tulvien, myrskyjen ja muiden luonnonkatastrofien seurauksena.

Maaseudun kehittäminen ja ilmastonkestävä maatalous ovat avainasioita muuttoliikkeiden hillinnässä.

Maaseudun kehittäminen ja ilmastonkestävä maatalous ovat avainasioita muuttoliikkeiden hillinnässä, YK:n ruokajärjestö FAO korostaa.

Englanninkielinen versio