Jarno Mela

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vaatii, että rahaliitosta eroamiselle on luotava mekanismi ja pelisäännöt.

Vasemmistoliitto vaatii rahaliittoon työllisyyttä ja tasa-arvoa sekä jäsenmaiden talouspoliittista liikkumavaraa lisääviä toimia. Myös finanssipoliittiset säännöt ja EKP:n mandaattia halutaan uudistaa.

– Ei ole järkeä pitää kiinni rajoituksista, joita suurin osa jäsenmaista jo valmiiksi rikkoo, sanoo Andersson.

Vasemmistoliitto kannattaa myös esityksiä jäsenmaiden hallittujen velkajärjestelyjen mahdollistamisesta kannatettavana.

Jäsenmaiden hallittujen velkajärjestelyjen mahdollistamisesta kannatettavana.

Hän muistuttaa, että vasemmistoliitto peräänkuulutti velkajärjestelyjä jo viime eduskuntavaalien jälkeen kestävämpänä vaihtoehtona kuin tukipakettien jatkamista.

– Meitä syytettiin vastuuttomuudesta. Nyt Suomen virallisessa kannassa linjataan kuitenkin, että “Suomi tukee valtioiden velkajärjestelymenettelyiden luomista euroalueelle ja osaksi talous- ja rahaliittoa”.

ILMOITUS

Lisää liikkumavaraa talouskriisien hoitamiseen

Andersson ilmoitti vasemmistoliiton kannattavan erillisten rahastojen luomista tai EU:n budjetin kasvattamista, joita on esitetty työttömyyden ja köyhyyden nujertamiseksi talouskriisien kourissa kamppailevien maiden liikkumavaran lisäämiseksi.

– Tämänkaltaiset aloitteet ovat kannatettavia, koska ne tuovat kaivattuja lisävaihtoehtoja toimimattomalle ja inhimillisesti kestämättömälle talouskurille.

Valtavat riskit rahoitusmarkkinoilla

Andersson muistutti, että Euroopan rahoitusmarkkinoiden riskit ovat edelleen valtavat, eivätkä esimerkiksi hieman tiukennetut pääomavaatimukset ole lähimainkaan riittäviä kriisitilanteessa.

– Finanssimarkkinoilla on havaittavissa merkkejä samankaltaisesta ylikuumenemisesta kuin ennen edellistä romahdusta, osittain johtuen suuresta rahamäärästä, jonka EKP on pumpannut pankeille.

Hän huomautti, että samaan aikaan valtioilla tiukkojen finanssipoliittisten rajoitusten takia on puuttunut tahto ja välineet kanavoida pumpattuja resursseja suoraan työllisyyttä edistäviin investointeihin.