Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Vankilavirkailijat vaativat tarkistamaan avovankiloihin sijoitusten käytäntöjä.

Vankilavirkailijain Liiton (VVL) edustajiston kokous muistuttaa, että avolaitoksiin sijoittamisen riskit kulminoituivat Ylitornion tapauksessa viime toukokuussa, jolloin avolaitoksesta luvatta poistunut vanki surmasi sivullisen henkilön. Heinäkuussa luvatta poistunut vanki vahingoitti kahta poliisia.

– Nämä tapahtumat eivät ole kuitenkaan herättäneet kritiikkiä sijoituksia kohtaan tai muuttaneet sijoitusten linjauksia, huomautetaan liiton kannanotossa.

VVL vaatii, että sijoitusten turvallisuusperusteista tarkastelua painotetaan aiempaa enemmän eikä suuremman riskitason omaavia vankeja sijoiteta nykyisessä määrin avolaitoksiin.

Viime vuonna palautettiin 580 vankia avovankiloista suljettuihin vankiloihin.

Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on rangaistusta suorittavien valmentaminen rikoksettomaan elämään. Osana tätä toteutetaan hallittua vapauttamista, mihin pyritään lisäämällä avolaitosten ja yhdyskuntaseuraamusten käyttöä.

Tavoite on VVL:n mukaan perusteltu ja vankeuslain tavoitteiden mukainen. Tulostavoitteet ja säästösyyt näyttävät kuitenkin painottuvan tavoitteen asettelussa enemmän kuin on perusteltua.

ILMOITUS

Neljännes avovangeista palautettiin suljettuun vankilaan

Viime vuonna palautettiin 580 vankia avovankiloista suljettuihin vankiloihin. Neljäsosa sijoitetuista vangeista palautettiin, mikä ”aiheuttaa valtavan ylimääräisen työmäärän vankikuljetuksissa ja vankien lähettämisessä tai vastaanottamisessa kaikkine tarkastustoimenpiteineen”.

Liitto vaatii, ettei valvottuun koevapauteen ja valvontarangaistukseen sijoiteta suuremman riskitason vankeja. Tällä on merkitystä sekä henkilöstön että yhteiskunnan turvallisuudelle. Viranomaisten työtä lisäävät myös avolaitoksista luvatta poistuneet ja vankiloista lomilta palaamatta jääneet vangit, jotka osaltaan vaikuttavat yhteiskunnan turvattomuuteen.