Lehtikuva/Vesa Moilanen

Vasemmistoliitto esittää asevelvollisuuteen muutoksia ja asevientiä nykyistä kovempaan syyniin.

Vasemmistoliitto vaatii Suomen liittoutumattomuuden jatkamista ja irtautumista isäntämaasopimuksesta Naton kanssa, asevelvollisuuden tasa-arvoistamista, aseviennin lopettamista konfliktialueille sekä monipuolisempia ja laaja-alaisempia katsantokantoja ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

Perinteisiin sotilaallisiin uhkiin ja hybridisodankäyntiin varautuminen eivät kuitenkaan ole riittävä vastaus niihin haasteisiin, jotka globaalin vakauden edistäminen edellyttää.

– Ihmisoikeuksien ja tasa-arvon edistäminen sekä tuloerojen ja eriarvoisuuden vähentäminen maailmanlaajuisesti ovat sotilasliittoja kestävämpiä keinoja lisätä turvallisuutta, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

Vasemmistoliitto vaatii Suomea allekirjoittamaan ydinaseet kieltävän sopimuksen.

Vasemmistoliiton mielestä Suomen ei pidä hakea Naton jäsenyyttä. Myös isäntämaasopimuksesta on luovuttava. Suomen suhde Natoon ei ole riippuvainen Ruotsin ratkaisuista, vaan päätökset tehdään itsenäisesti. Puolue julkaisi tänään ulko- ja turvallisuuspoliittisen ohjelmansa.

Valinnanvapautta ja tasa-arvoa asevelvollisuuteen

Asevelvollisuutta vasemmisto haluaa kehittää nykyajan tarpeiden mukaan lisäämällä valinnanvapautta ja tasa-arvoa valmiusvelvollisuusmallilla, joka kohtelee kaikkia sukupuolia tasapuolisesti.

ILMOITUS

Puolue ei halua siirtyä kohti ammattiarmeijaa. Hahmoteltu valmiusvelvollisuus kohtelee kaikkiin sukupuoliin kuuluvia tasapuolisesti. Aseistakieltäytymisen rangaistuksia ja siviilipalveluksen kestoa lyhennetään eikä aseista kieltäytymistä rangaista vankeudella, vaaditaan ohjelmassa.

Vasemmistoliitto on kritisoinut voimakkaasti muun muassa hävittäjähankintojen kustannustasoa. Puolue vaatii, ettei puolustusmäärärahoja sidota mihinkään indeksiin, joka automaattisesti korottaisi menoja joka vuosi. Mitoituksessa otetaan huomioon myös muun yhteiskunnan tarpeet.

Asekauppa kuriin

Vasemmistoliitto vaatii, että Suomi ei käy asekauppaa sellaisten maiden kanssa, jotka ovat sodassa tai polkevat ihmisoikeuksia, kuten Saudi-Arabia, Turkki, Yhdistyneet Arabiemiraatit ja Israel.

– Suomen ase- ja sotatarvikevienti on liki kaksinkertaistunut vuosina 2002 – 2016. Samaan aikaan merkittävimmäksi vientialueeksi on noussut Lähi-itä. On täysin kestämätöntä, että pitkäaikaisia konflikteja ylläpidetään suomalaisilla asetarvikkeilla, Andersson toteaa.

Asevaraisen turvallisuuden sijaan puolue haluaa edistää kansainvälisesti vastuullista politiikkaa. Puolue haluaa nostaa kehitysyhteistyörahoitusta kohti 0,7 %:n bruttokansantuoteosuutta sekä säätää kehitysyhteistyölain tämän varmistamiseksi.

Puolue vaatii myös allekirjoittamaan ydinaseet kieltävän sopimuksen, joka palkittiin Nobelin rauhanpalkinnolla. Suomi ei ole aikonut allekirjoittaa sopimusta.

Venäjän ja Naton vastakkainasettelu kiihdyttää asevarustelua

Vasemmistoliiton linjauksen mukaan pakotteet Venäjää kohtaan pidetään voimassa kunnes Ukrainan kriisiin on saatu Minskin sopimuksen mukainen ratkaisu. Suomen halutaan pitävän yllä tässä asiassa kahdenvälisiä keskusteluyhteyksiä Venäjään.

Pitkällä aikavälillä Venäjä halutaan takaisin eurooppalaiseen yhteistyöhön. ”Tämä edellyttää paitsi ratkaisua Ukrainan kriisiin, myös EU:n oman uskottavuuden palauttamista myönteisenä projektina. Venäjän, kuten myös Ukrainan, on ratkaistava maidensa sisäiset epätasa-arvoon, demokratian puutteisiin, ihmisoikeuksiin ja korruptioon liittyvät vakavat ongelmat”, todetaan puolueen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ohjelmassa.

Venäjän ja Naton välisen vastakkainasettelun arvioidaan kiihdyttäneen asevarustelua koko Euroopassa.

Vasemmistoliitto vaatii Turkin vangittujen opposition kansanedustajien, toimittajien ja muiden poliittisten vankien vapauttamista. Turkin ja EU:n yhteistyön tiivistämisen edellytys on demokratiakehityksen suunnan kääntyminen Turkissa.