Julkisen talouden tasapainottaminen on koko yhteiskunnan asia, edustajisto painotti.

Julkisen sektorin ja julkisrahoitteisen palveluiden työntekijöille kuuluu talven neuvottelukierroksilla palkankorotus, joka vastaa teollisuuden ratkaisuja, JHL:n edustajisto totesi torstaina. Edustajisto siis torjui työantajien näkemyksen siitä, että julkisen rahoituksen piirissä olevien alojen työntekijöille tarjottaisiin äärimaltillista palkankorotuslinjaa.

Edustajiston mielestä nyt pitää huolehtia julkisalan työntekijöiden ostovoimasta ja ansiokehityksestä.

Julkisen talouden tasapainottaminen on koko yhteiskunnan, eikä ainoastaan julkisrahoitteisten alojen työntekijöiden asia, JHL toteaa. Viennin tuottavuus voi kasvaa julkisten palvelujen ja tuen ansiosta.

Palkankorotusten lisäksi edustajisto pitää tärkeänä, että jäsenistön työehtoja kehitetään neuvottelukierroksella. Tuottavuus ja tuloksellisuus kohoavat, kun työhyvinvointi otetaan kunnolla huomioon ja sekä työhön että työaikoihin voi vaikuttaa.

Hyvien sopimusten varmistamiseksi JHL on kohottanut järjestöllistä valmiuttaan muun muassa kouluttamalla jäsenistöä ympäri maata. Jäsenkunta on tarvittaessa neuvottelijoiden tukena tavoitteiden saavuttamiseksi.