Lehtikuva/Roni Rekomaa

Indeksikorotukset takaisin, eläkeläisille lisää, asumistuen leikkaukset pois. Lisäksi alipalkkauksen kriminalisointi ja ammattiliittojen kanneoikeus ovat mukana vaihtoehtobudjetissa.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä esittää vaihtoehtobudjetissaan yli miljardin euron pakettia hyvinvointieroja tasaaviin etuuskorotuksiin ja julkisten palveluiden parantamiseen.

Hallitus jatkaa nousukaudesta huolimatta leikkauslinjaa myös ensi vuonna. Kahden ensimmäisen vuotensa aikana se on vaikeuttanut nimenomaan pienituloisten elämää leikkaamalla työttömiltä, opiskelijoilta ja eläkeläisiltä. Myös julkisia palveluita sekä lääke- ja matkakorvauksia on leikattu.

Vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetissa suuntaa käännetään yhteensä 1,2 miljardilla eurolla.

Indeksikorotukset takaisin

Hallitus on leikannut kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia 0,85 prosentilla ja jäädyttänyt indeksikorotukset. Vasemmistoliiton mallissa nämä, esimerkiksi työmarkkinatukeen, peruspäivärahaan, kansan- ja takuueläkkeeseen, sairauspäivärahoihin sekä vammaistukeen kohdistuvat leikkaukset perutaan ja kaikkia näitä etuuksia korotetaan.

Indeksikorotusten kustannusvaikutus on noin 258 miljoonaa euroa.

ILMOITUS

Vasemmistoliitto peruuttaisi myös ansiosidonnaisen päivärahan heikennykset perutaan. Sen budjettivaikutus 35,5 miljoonaa.

Takuueläkkeeseen 50 euroa lisää

Eläkeläisköyhyyden ja eläkeläisten eriarvoistumisen kitkemiseksi vasemmistoliitto esittää kansaneläkkeen ja takuueläkkeen korottamista 50 eurolla kuussa. Hallituksen esitys on 15 euroa takuueläkkeeseen. Vasemmistoliiton esittämän uudistuksen kustannus on noin 660 miljoonaa.

Opiskelijoiden toimeentulon parantamiseksi vasemmistoliiton vaihtoehdossa opintotuen heikennykset perutaan ja opintorahan nostoon ohjataan 67 miljoonaa euroa.

Työttömän suojaosa 500 euroon

Tällä hetkellä työtön voi tehdä kuussa töitä tai harjoittaa sivutoimista yritystoimintaa 300 euron edestä ilman, että ansiot vaikuttavat työttömyysturvan tai asumistuen määrään. Vasemmistoliiton mallissa suojaosa nostetaan 500 euroon kuussa ja se laajennetaan kattamaan palkkatulon lisäksi myös esimerkiksi pääomatulot, apurahat, palkkiot ja tekijänoikeuskorvaukset. Uudistuksen nettokustannukset valtiolle arvioidaan noin 60 miljoonaksi euroksi vuodessa.

Asumistuen vasemmistoliitto palauttaisi vuokraindeksiin ja vuodelle 2018 suunniteltu jäädytys perutaan. Lisäksi niin sanotusta osa-asunnon normin heikennyksestä luovutaan. Toimenpiteet maksavat yhteensä 41 miljoonaa.

Lisäksi paketissa on muun muassa vanhuspalveluiden laadun ja hoitajamitoituksen parantaminen, lääke- ja matkakorvauksien parantaminen ja terveyskeskusmaksusta luopuminen koko maassa.

Ryhmäkanne ja alipalkkauksen kriminalisointi

Vaihtoehtobudjetissa on myös laaja työelämäpaketti, joka on tuttu aiemmiltakin vuosilta. Toimenpiteitä ovat kymmenen euron vähimmäistuntipalkka, ryhmäkanneoikeus ammattiliitoille, alipalkkauksen kriminalisointi ja kokeilu työajan lyhentämiseksi.

Eduskunta käy keskustelun opposition vaihtoehtobudjeteista keskiviikkona 15. marraskuuta.