Lehtikuva/Martti Kainulainen

Eduskuntaryhmä esittää kansan- ja takuueläkkeen korottamista 50 eurolla kuukaudessa.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä julkaisi tiistaina vaihtoehtobudjettinsa Tasa-arvoinen ja kestävä Suomi. Sen keskiössä on politiikan kääntäminen uuteen suuntaan panostuksilla yhdenvertaisuuteen, ilmastonmuutoksen hillintään sekä kestävän rakennemuutoksen edistämiseen.

Vasemmistoliiton eduskunnan tietopalvelulta alkusyksyllä tilaamat laskelmat osoittivat hallituksen politiikan kääntäneen tuloerot kasvuun. Ne herättivät vilkkaan keskustelun. Tietopalvelun laskelman mukaan vasemmiston vaihtoehtobudjetti pienentää selvästi tuloeroja ja köyhyysastetta. Se myös lisää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa.

Tuloerot selkeään laskuun vasemmistoliitto kääntäisi etuuskorotuksilla, verotuksen muutoksilla, karsimalla hyvinvointipalveluiden maksullisuutta sekä lisäämällä koulutuksen ja kasvatuksen tasa-arvoa.

– Vasemmistoliiton budjettiesitykset tarjoavat tasa-arvoa ja yhteiskunnan kestävää rakennemuutosta edistävän vaihtoehdon. Panostamme reilusti yli miljardi euroa hyvinvointieroja tasaaviin etuuskorotuksiin ja julkisten palveluiden parantamiseen. Esimerkiksi kansan- ja takuueläkettä korotetaan 50 eurolla kuussa. Koulutusjärjestelmää ja opiskelijoiden asemaa vahvistetaan lähes puolella miljardilla eurolla, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

Myös kiky-sopimuksen haitalliset vaikutukset on kumottu vasemmistoliiton vaihtoehdossa. Työntekijän sosiaalivakuutusmaksut pienenevät, ja julkisen sektorin työntekijät saavat lomarahansa. Vasemmistoliitto on ainoana ryhmänä vastustanut kiky-sopimusta alusta asti.

ILMOITUS

Haitallisia tukia pois

Verotuksessa vasemmistoliitto lisää verojärjestelmän progressiivisuutta. Tämä tapahtuu tuloveroasteikon yläpäätä ja osinkoverotusta kiristämällä sekä pienituloisimpia auttavaa kunnallisveron perusvähennystä kasvattamalla.

Yhteisövero korotetaan Ruotsin tasolle 22 prosenttiin. Hallituksen hyvätuloisia suosivia veronkevennyksiä perutaan.

– Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja yhteiskunnan kestävän rakennemuutoksen edistämiseen panostamme lähemmäs puoli miljardia euroa hallitusta enemmän. Samalla karsimme tehottomimmiksi todettuja ja ympäristölle haitallisia tukia, vasemmistoliiton kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Kari Uotila sanoo.

Menojen ja tulojen suhde sama kuin hallituksella

– Vaihtoehtobudjettimme antaa arvon ihmiselle ja ympäristölle. Tämä näkyy esimerkiksi satsauksina julkiseen liikenteeseen, energiaremontteihin ja kehitysmaiden ilmastorahoitukseen.

Vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetissa menojen ja tulojen suhde on samalla tasolla kuin hallituksen esityksessä.

– Tällä osoitamme, että on mahdollista tehdä hyvinkin erilaista politiikkaa valtion rahoitusasemaa muuttamatta, Andersson sanoo.

Vaihtoehtobudjetin yksityiskohdista lisää myöhemmin tiistaina.